Nieuws uit de Brugse regio

Oudste deel van Brugge opgegraven: niet in centrum maar in Sint-Andries

Oudste deel van Brugge opgegraven: niet in centrum maar in Sint-Andries
Brugge, zondag 30/3/2014. Sinds maandag 24 april is een ploeg archeologen van Raakvlak aan de slag langs de Barrièrestraat in Sint-Andries Brugge, waar de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde Sint-Jan en Sint-Jozef (HBOV) nieuwe multifunctioneel schoolgebouw wil optrekken.

Oudste deel van Brugge tot nu toe opgegraven

Op dat perceel hebben de archeologen enkele maanden geleden bij proefonderzoek sporen ontdekt uit verschillende periodes. Tijdens de komende weken worden deze sporen nog verder onderzochtmaar vooral de resten van een gebouw uit de vroege middeleeuwen hebben heel wat interesse opgewekt. Het gaat om een drieschepige gebouwplattegrond van 12,5 op 5,5 m. Dat gebouw, dat wellicht een boerderij zal zijn geweest, was opgetrokken in hout en had wellicht een rieten dak. Het erf van de boerderij is afgebakend met een greppel, mogelijk voorzien van een palisade. De vondsten zijn volgens de archeologen voldoende kenmerkend, om het geheel in de Karolingische periode te dateren: zo ergens eind 9de begin 10de eeuw. Daarmee zijn het de oudste resten ooit opgegraven in Brugge, ouder dan de tot nu oudste opgegraven resten in het hart van Brugge, binnen de eerste stadsomwallingen van de stad. Gelijkaardige vondsten kwamen reeds eerder aan het licht bij opgravingen op de terreinen achter de Refuge, wat er op wijst dat Sint-Andries 1100 jaar geleden reeds bebouwing kende.

Pre Romeinse ploegsporen

In de onmiddellijke omgeving van de vroeg-middeleeuwse boerderij kwamen ook oudere lineaire sporen aan het licht. De sporen zijn het resultaat van het gebruik van een eergetouw, de oorspronkelijke vorm van de ploeg. Voor een goed resultaat is een bewerking in twee, loodrechte richtingen nodig, waardoor een ruitpatroon ontstaat. In onze streken werd het eergetouw in de Romeinse tijd vervangen door de keerploeg. Hieruit kan worden afgeleid dat de aangetroffen sporen wellicht uit de voor-romeinse periode dateren. Dergelijke sporen werden in deze regio nog niet eerder aangetroffen.

Raakvlak en HBOV hielden vandaag, zondag 30 maart, enkele rondleidingen ter plekke.

(FN-Meegedeeld-Raakvlak/Foto: AN)
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Meer over Geschiedenis    Evenementen    Sint-Andries    Archeologie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag