Verkeer

Werken aan de nutsleidingen in Sint-Andries

Werken in Brugge tot vrijdag, 1/8/2014:

Brugge, maandag 31/3/2014. Werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Peter Benoitlaan, Leemputten, Hans Memlinglaan, Leemputten en gedeelte Jan Breydellaan (tussen Hans Memlinglaan en rond punt Peter Benoitlaan) starten op 31 maart a.s.

Naar nieuwe straten

De Stad Brugge vernieuwt volgende straten:
- Peter Benoitlaan, tussen Lange Vesting en rond punt Jan Breydellaan
- Hans Memlinglaan
- Leemputten
- Langevesting
- Sint-Jansdreef
- Jan Breydellaan, tussen Hans Memlinglaan en rond punt (pare kant) + rond punt

Voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg voeren de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit, telefoon, .) in deze straten allerlei aanpassingen aan hun leidingen uit.

Van Hecke NV uit Temse werd, in opdracht van Synductis, als aannemer aangeduid.

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven die ervoor zorgt om de werkzaamheden van de verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen met als doel minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

Fasering en timing werkzaamheden nutsmaatschappijen

De aannemer werkt in de periode vanaf 31 maart tot eind augustus a.s. in de onder vermelde straten in fasen. Er zijn geen exacte data vermeld omdat de timing door bijvoorbeeld regenweer of onvoorziene omstandigheden kan verschuiven.

fase 1 - Leemputten: van nummer 2 tot aan Peter Benoitlaan
- Peter Benoitlaan: nummer 15 - 1

fase 2: - Peter Benoitlaan: aan de nummers 2 - 8
fase 3: - Lange Vesting: aan de nummers 214 - 218
- Lange Vesting: aan de nummers 129 - 135
- Peter Benoitlaan aan de nummers 10 - 18
fase 4: - Peter Benoitlaan aan de nummers 17 - 31
- Peter Benoitlaan aan de nummers 22 - 34
fase 5: - Hans Memlinglaan aan de nummers 1 - 19
- Peter Benoitlaan van de Sint-Jansdreef tot aan de Jan Breydellaan
fase 6: - Jan Breydellaan aan de nummers 64 - 74
- Hans Memlinglaan: aan de nummers 2 - 24
fase 7: - Leemputten aan de nummers 1 - 11
- Leemputten aan de nummers 2 - 24
- Sint-Jansdreef aan de nummers 1 - 61
- Lange Vesting aan de nummers 101 - 29
fase 8: - Sint-Jansdreef: aan de nummers 2 - 94
- Lange Vesting: aan de nummers 180 - 94
fase 9: - Lange Vesting: aan de nummers 18 - 92
- Jan Breydellaan: aan de nummers 1 - 11

Verkeersverloop tijdens de werkzaamheden aan de nutsleidingen

De nutsmaatschappijen werken kant per kant in de zone van het trottoir en in de berm waardoor er steeds doorgang van verkeer (ook fietsers) mogelijk blijft.

Voetgangers gebruiken het trottoir aan de zijde waar er niet gewerkt wordt.

Waar de aannemer werkt, geldt een parkeerverbod.

Er zijn in een aantal van deze fasen ook dwarsingen van de rijweg nodig. Deze dwarsingen worden in een zo kort mogelijke tijdspanne uitgevoerd. Als de rijweg voor deze dwarsingen tijdelijk onderbroken is, wordt er plaatselijk in een omleiding voorzien. Indien de breedte van de rijweg het toelaat, worden de dwarsingen helft om helft uitgevoerd.

Garages niet bereikbaar.

Haal tijdig de wagen uit de garage want waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat de garage niet meer bereikbaar is.

Wie in zone 5 (bewonersparkeren) door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft en parkeerproblemen ondervindt, kan contact opnemen met de Mobiliteitswinkel, Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (t 050 33 53 00). Voor de duur van de werkzaamheden in de straat kan tijdelijk een gratis bewonersvignet aangevraagd worden. Daarmee kan dan in de omgeving van de werkzaamheden geparkeerd worden op een plaats waar bewonersparkeren is toegelaten. Om een dergelijk bewonersvignet te verkrijgen, brengt u uw identiteitskaart, het roze inschrijvingsbewijs van het voertuig n een bewijs van het feit dat u eigenaar/huurder bent van een garage in de betreffende straat, mee naar de Mobiliteitswinkel. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 14 u. tot 18 u.

Let wel: de personen die door de werkzaamheden in de Hans Memlinglaan niet in hun garage kunnen, kunnen geen tijdelijk bewonersvignet krijgen voor zone 5. Dit is wel mogelijk als de bewoners een garage huren of bezitten in de straten die in zone 5 liggen en als deze door de werkzaamheden onbereikbaar is.

De heraanleg van de straten is een tijdelijke situatie en tijdens deze periode zal men moeten parkeren in de buurt zoals in de Jan Breydellaan, op de randparking Bevrijdingslaan.

Meer informatie over de werkzaamheden?

Met vragen over de heraanleg en de rioleringswerkzaamheden kan men terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Voor meer inlichtingen over de nutsleidingen neemt men contact op met Synductis
(t 078 05 35 00) of rechtstreeks met de betrokken diensten:
gas en elektriciteit : Eandis - dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
water: T.M.V.W. - de heer S. Demonie (t 050 36 83 21 - Peraltastraat 18, 8000 Brugge - stefaan.demonie@water-link.be)
telefoon: Belgacom: t 800 22.800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

Plan

Het plan inkijken kan in

de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur (niet in juli en augustus).

de gemeenteafdeling van Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries - open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 11.45 uur.

Timing rioleringswerkzaamheden en heraanleg

Later op het jaar volgt meer informatie over de timing, het verkeersverloop en de fasering van de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg. Deze werkzaamheden starten in augustus a.s.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer op www.brugge.be/plannen
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Sint-Andries    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag