Nieuws uit de Brugse regio

Tweede Brugse failliete McDonalds in de maak?

Tweede Brugse failliete McDonalds in de maak?
Brugge, woensdag 11/6/2014. Nu het provinciebestuur, tegen de wil van de Stad Brugge en tal van omwonenden in, alsnog een vergunning heeft verstrekt om een McDonalds vestiging toe te laten in het historische voormalige KBC gebouw in de Steenstraat 40, rijst de vraag of een tweede failliete McDonalds vestiging in Brugge in de maak is. De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen verleende vorige week een stedenbouwkundige vergunning die de Stad Brugge eerder had geweigerd omwille van 'strijdigheid met de gemeentelijke beleidsnota detailhandel van 24.12.2008' waarin de Steenstraat als handelsas met bovenregionale uitstraling geselecteerd wordt, waar 'raamverkoop' waaronder 'take-away' valt, niet toegelaten is.

Eerste Failliet

Brugge heeft volgens sommigen 'de historische eer' de eerste stad buiten de VS te zijn, waar een McDonalds restaurant failliet ging. Helaas maakt McDonalds het zelf moeilijk om na te gaan wie eerst waar failliet ging: de lippen worden corporate-stijf gehouden. Tot 1993 werd op McDonalds wervingsseminars voor franchisenemers zelfs nog bij hoog en laag beweerd, dat nog nooit een McDo op de fles was gegaan, iets wat historisch uiteraard allerminst klopt.
En van de redenen voor het failliet van het McDonalds restaurant op het Simon Stevinplein in Brugge, toen gevestigd in het pand waar nu Pizza Hut gehuisvest is, onder de bezielende leiding van de Duitse manager Barry Glaser die ook op de Antwerpse Keizerlei een McDo runde, was immers de gebrekkige communicatie tussen het bedrijf enerzijds en stadsbestuur en omwonenden anderzijds. Dat lijkt nu eerder erger dan beter te zijn.

Oorlog met Stadsbestuur


McDonalds stond toen in Brugge op vrijwel permanente voet van koude oorlog met toenmalig burgemeester Frank Van Acker (SP), onMcDo.jpgder meer omwille van het feit dat McDonalds niet echt bereid bleek zich aan bescheiden Brugse gewoonten inzake reclamevoering en dergelijke aan te passen. Ook de opgelegde monumentenrichtlijnen, die toen ongetwijfeld veel minder streng waren dan nu, zorgden destijds al voor wrevel en McDonalds lijkt nu op hetzelfde pad te gaan: de Brugse stedelijke administratie en regelgeving wordt net als toen olympisch omzeild waar mogelijk en de wijd verbreide kritiek onder de bevolking over de mogelijke inplanting in een historisch pand wordt naast zich neergelegd.

Betaalbaarheid?

Bij het failliet van McDonalds toen werden investeringen in het monumentale pand, die veel hoger waren uitgevallen dan aanvankelijk geraamd, samen met te hoge kosten voor de franchise als belangrijkste factoren voor het failliet genoemd. Bovendien was sprake van een schromelijke overschatting van de aantallen toeristen, die in Brugge een McDo zouden verkiezen boven de massa andere kwalitatieve en betaalbare restaurants. Iets waar de huidige initiatiefnemers best ook nog eens naar kijken voor ze de sprong in het diepe wagen. Een groot verschil met toen is wel dat er nu met veel meer eigen kapitaal wordt gewerkt, waardoor wellicht iets langer doorgewerkt zal kunnen worden om het nieuwe Brugse McDo verhaal tot een succes te maken.

Geert Hoste to the rescue?

Maar misschien maakt McDonalds ondanks alles nog een grotere kans, mochten ze erin slagen om Geert Hoste opnieuw aan te werven: Geert Hoste was destijds immers de kindvriendelijke man in het kostuum van 'Ronald McDonald' op het Simon Stevinplein. 't Kan verkeren...

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: didntyouhear.com)
Meer over Economie    Toerisme    Horeca    Binnenstad    Ondernemen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag