Nieuws uit de Brugse regio

Ongeval aan de Gentpoort: te verwachten

Ongeval aan de Gentpoort: te verwachten
Brugge, woensdag 16/7/2014. Het dodelijk ongeval deze morgen aan het kruispunt van de Gentpoort, was er een die stond aan te komen. Sinds jaar en dag immers, gebeuren er daar, én aan verschillende andere Bruggen over de Brugse Ringvaart meerder gelijkaardige ongevallen, die gelukkig meestal niet zo erg eindigen. Dat leidde november vorig jaar, na het krijgen van een aantal klachten, tot onder meer een actie van gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD) die toen een telling verrichtte ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – R30. "De files, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn de klagende automobilisten een doorn in het oog. De verkeerssituatie ter hoogte van het genoemde kruispunt is hier zeker de oorzaak van". zei Pillen toen. "De vaststellingen over drie kwartier zijn duidelijk: maximaal 2 wagens per 'groen' licht konden de afslaande beweging richting Kruispoort maken. Op 2/3 van de gevallen was dit slechts 1 wagen. Drie 'groene' lichten gingen over in oranje/rood zonder dat ook maar 1 wagen de afslaande beweging kon maken! De reden hiervoor is gemakkelijk waarneembaar: de vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad. Door deze talrijke fietsbewegingen is het voor de wagens niet mogelijk rechts af te slaan. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie. De zeer korte 'groene' periode, door de organisatie van het kruispunt, is uiteraard ook een reden voor de opstropping. De problematiek doet zich enkel voor in de spits". zei Pillen toen, met het voorstel om een aparte cyclus van de verkeerslichten aan te brengen voor de fietsers. "Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient 'rood' aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto's 'groen' krijgen. Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren.
Verder zou de fietsoversteekstrook meer naar rechts moeten gelegd worden, tegen het zebrapad aan. Op die manier wordt meer 'voorsorteerruimte' gecreëerd voor de automobilisten. De kruispunten R30 met enerzijds de Baron Ruzettelaan en anderzijds aan de Warande beschikken over dergelijke extra ruimte," stelde Pillen toen.

Beleidsplan

Ook het Brugse sp.a-CD&V besuur kent de problemen en in het bestuursprogramma van de coalitie staat het volgende punt: 'Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren tussen de Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en aan de brug van Steenbrugge.' Hoever dat onderzoek staat is ons onbekend, maar dat het te laat tot resultaten heeft geleid is uiteraard ook duidelijk. Overigens vraagt een nogal gechoqueerde stadsgenoot zich af, wat een Brugs schepen deze morgen bezielde met haar "eigenlof" op sociale media rond fietsvriendelijke kruispunten: "overal en altijd willen communiceren is één ding, je timing verzorgen een ander..."

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer over Verkeer    Politiek    Open VLD    sp.a    Jasper Pillen    Annick Lambrecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag