Verkeer

Geldmuntstraat en Noordzandstraat worden vernieuwd

Werken in Brugge tot donderdag, 4/12/2014:
Geldmuntstraat en Noordzandstraat worden vernieuwd
Brugge, maandag 1/9/2014. De komende maanden worden de Geldmuntstraat en Noordzandstraat vernieuwd.

Er moet eerst gewerkt worden aan de nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, …) en als dit afgerond is vinden de rioleringswerken en de heraanleg plaats.

fase 1:

- start: 1 september 2014 tot 4 december 2014
- werfzone: tussen Niklaas Desparsstraat en Kopstraat (inclusief Kopstraat en kruispunt Kopstraat/Noordzandstraat)
fase 2:
- start: 19 januari 2015
- werfzone: tussen Kopstraat en 't Zand
- Rioleringswerken en heraanleg

Tijdens de jaarlijkse braderie en tijdens de shoppingdagen worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. De rijweg wordt tussen 4 december en 19 januari a.s. opnieuw opengesteld voor het verkeer, maar niet tijdens de 10 shoppingdagen.

FASE 1 START OP 1 SEPTEMBER: VANAF KUIPERSSTRAAT TOT KOPSTRAAT


Werfzone vanaf 1 september tot 4 december a.s.
Vanaf 1 september a.s. start de aannemer met het uitvoeren aan aanpassingen aan de nutsleidingen
in de volgende straten:
- fase 1a: werken aan de kant van de oneven huisnummers van de:
- Kuipersstraat, tussen Niklaas Desparsstraat en Geldmuntstraat/Eiermarkt
- Geldmuntstraat, vanaf Eiermarkt tot aan Sint-Amandsstraat
- fase 1b: werken aan de kant van de oneven huisnummers van de:
- Noordzandstraat, vanaf Geldmuntstraat tot aan Kopstraat (kruispunt inbegrepen)
- Kopstraat
- fase 1c: werken aan de even kant van de huisnummers van de:
- Geldmuntstraat, vanaf de Sint-Jakobsstraat tot en met het kruispunt Prinsenhof

Verkeersverloop

Tijdens de werken is de werfzone volledig voor het verkeer onderbroken.
Voetgangers, ook met de fiets aan de hand, kunnen verder de straat gebruiken.
Alle panden blijven bereikbaar en toegankelijk.

Waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod en kan er ook niet gelost en geladen worden (zie plan bevoorradingspunten).

De bereikbaarheid van de omliggende straten wordt voor bewoners maximaal gegarandeerd.

De volgende straten worden doodlopende straten:
- de Sint-Jakobsstraat (ter hoogte van de Geldmuntstraat)
- de Kuipersstraat (ter hoogte van de Niklaas Desparsstraat): het kruispunt Kuipersstraat/
Niklaas Desparsstraat blijft open voor het verkeer
- de Eiermarkt (ter hoogte van de Geldmuntstraat)
- de Geerwijnstraat (ter hoogte van de Geldmuntstraat)
- het Prinsenhof (ter hoogte van de Geldmuntstraat)
- de Sint-Amandsstraat (ter hoogte van de Noordzandstraat)

In deze straten wordt tijdens de werken het éénrichtingsverkeer opgeheven. Voor de Sint-Jakobsstraat geldt enkel tweerichtingsverkeer tussen de Naaldenstraat en de Geldmuntstraat.

In de Sint-Amandstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd komende van de Korte Zilverstraat naar de Markt.

Het verkeer dat echt niet in de Geldmuntstraat – Noordzandstraat moet zijn wordt al vroegtijdig afgeleid. Het verkeer van de Ezelstraat wordt afgeleid via de Oude Zak en de Beenhouwersstraat naar de ring of via de Sint-Jakobsstraat, de Naaldenstraat, de Kuipersstraat, de Adriaan Willaertstraat naar de Vlamingstraat.

Verkeersverloop doorgaand autoverkeer
Omdat de as Geldmuntstraat – Noordzandstraat onderbroken is kan het doorgaand verkeer de binnenstad verlaten via:
- de Oude Zak, de Beenhouwersstraat naar de ring
- de Sint-Jorisstraat, Vlamingdam naar de ring
- de Langerei naar de ring
- de Wollestraat, Eekhoutstraat, Garenmarkt, Nieuwe Gentweg, Gentpoortstraat naar de ring.

Verkeersverloop doorgaand fietsverkeer
De fietsers krijgen andere routes aangeboden dan het doorgaand autoverkeer.

Het doorgaand fietsverkeer verlaat de binnenstad via:
- de Moerstraat, de Wulfhagestraat en de Speelmansrei naar 't Zand
- de Wollestraat, Oude Burg, Simon Stevinplein, Sint-Salvatorskoorstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Goezeputstraat, Westmeers naar 't Zand - de Wollestraat, Dijver, Guido Gezelleplein, Heilige-Geeststraat, Goezeputstraat, Westmeers, naar 't Zand.

Verkeersverloop plaatselijk verkeer (bewoners van de straten gelegen ten noorden van de as Geldmuntstraat – Noordzandstraat)
Het verkeer komende van de Ezelstraat kan richting Sint-Jakobsstraat rijden, tot aan de werf, of rijdt via de Moerstraat (rijrichting gewijzigd!) naar de Geerwijnstraat, de Ontvangersstraat (en verder naar de Noordzandstraat), naar de Beenhouwersstraat of Wulfhagestraat (in deze straat wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven) en verder naar de Dweersstraat of Noordzandstraat richting 't Zand. De Helmstraat is bereikbaar via de Moerstraat, de Ontvangersstraat en Noordzandstraat.

Verkeersverloop plaatselijk verkeer (bewoners van de straten gelegen ten zuiden van de as Geldmuntstraat – Noordzandstraat)
Deze bewoners rijden via de Zilverstraat en de Korte Zilverstraat en verlaten deze zone ofwel via de Kemelstraat of de Zilverstraat (naar Steenstraat) of via de Sint-Amandsstraat naar de Markt en verder.

Plaatselijk fietsverkeer met bestemming Noordzandstraat
Het fietsverkeer kan via de Zilverstraat en de Giststraat naar de Noordzandstraat of via de Moerstraat en de Ontvangersstraat

Omleiding busverkeer
Ook de bussen van De Lijn volgen een aangepast route. Komende van de Ezelstraat rijden ze via de Sint-Jakobsstraat, de Naaldenstraat, de Kuipersstraat naar de Jacob van Ooststraat en de Vlamingstraat waar ze ter hoogte van de overkant van de Stadsschouwburg hun halteplaats zullen hebben. De halteplaatsen ter hoogte van de Biekorf en in de Noordzandstraat worden dus tijdens de werken niet bediend.
Vanaf de Vlamingstraat verlaten de bussen de binnenstad richting Sint-Jorisstraat en Vlamingdam naar de ring.
Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

Plan verkeersverloop en omleidingen
Op het plan vindt u:
- het verkeersverloop van het doorgaand autoverkeer
- de omleiding voor het doorgaand fietsverkeer
- het verkeersverloop van het plaatselijk verkeer (de straten ten noorden van de as Geldmuntstraat– Noordzandstraat)
- het verkeersverloop van het plaatselijk verkeer (de straten ten zuiden van de as Geldmuntstraat– Noordzandstraat)
- de omleidingsroute van het busverkeer

Bevoorrading

Om de bevoorrading voor de vele handelszaken vlot te laten verlopen, zijn verschillende bevoorradingszones voorzien.
Deze zijn gelegen:
- in de Sint-Jakobsstraat, tegenaan de Geldmuntstraat
- in de Eiermarkt (kant Markt), tegenaan de Geldmuntstraat
- in de Geerwijnstraat, tegenaan de Geldmuntstraat
- in het Prinsenhof, tegenaan de Noordzandstraat
- in de Noordzandstraat zelf (tussen de Ontvangersstraat en Helmstraat, tussen de Helmstraat en de Haanstraat, tussen de Haanstraat en de Wulfhagestraat, aan het Sint-Jozefsinstituut)
- in de Zilverstraat, tegenaan het Zilverpand en net voorbij het kruispunt van de Kemelstraat.

De bevoorrading via de Zilverstraat is aan beperkingen onderhevig, namelijk dat de bevoorradingen
enkel mogen gebeuren tijdens de venstertijden in de voormiddag, namelijk van 6 u. tot 11 u. De leveringen in de avonduren, valt tijdens de werkzaamheden in de Geldmuntstraat en Noordzandstraat, weg.

De bevoorradingsvoertuigen van de Zilverstraat en Korte Zilverstraat kunnen ook via het laatste deel van de Zilverstraat naar de Steenstraat rijden (doorgang voorbij de vroegere parking van KBC) maar deze doorgang kan enkel gebruikt worden voor personenauto's.
De nodige beveiligingsmaatregelen worden genomen zodat een veilige uitrit in de Steenstraat verzekerd is.

De venstertijden voor de bevoorrading via de andere straten blijven tijdens de werken behouden. In theorie gelden de beperkte venstertijden (van 6 u. tot 11 u.) enkel in de Zilverstraat – Korte Zilverstraat – Sint Amandstraat. De gewone venstertijden (van 6 u. tot 11 u. en van 19 u. tot 20 u.) gelden op de laad- en loszone op/aan de Eiermarkt. Op alle andere laad- en loszones is geen tijdsbeperking qua gebruik.

Er is een laad- en loszone voorzien ter hoogte van de Sint-Amandsstraat/Geldmuntstraat tijdens de tweede fase van de werken, maar indien nodig kan deze zone nog herbekeken worden in functie van de bevoorrading in fase 1 van de werken.

Hou er eveneens rekening mee dat op bepaalde bevoorradingsroutes er een tonnage- en of lengtebepaling kan gelden afhankelijk van de verkeerstechnische eigenschappen van een bepaalde locatie.

Er zal verhoogd politietoezicht zijn op de bevoorradingsroutes, op het respecteren van de venstertijden en het correct gebruik van de laad- en loszones.
De parking Zilverpand is bereikbaar via de Zuidzandstraat en Zilverstraat en kan verlaten worden via de Dweersstraat.

Bereikbaarheid parking Zilverpand
De parking is ook bereikbaar via het niet onderbroken gedeelte van de Noordzandstraat via het traject Moerstraat – Ontvangersstraat – Noordzandstraat – Dweersstraat of via Moerstraat – Wulfhagestraat – Dweersstraat.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer op www.brugge.be/plannen
Meer verkeersinformatie vindt op de pagina Verkeer!

Meer over Verkeer    Mobiliteit    Binnenstad    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag