Nieuws uit de Brugse regio

Stad positief over inrichtingswerken aan Assebroekse Meersen


Brugge, woensdag 24/9/2014. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een "positief advies" verleend voor de inrichtingswerken aan de Assebroekse Meersen. Er wordt een stedenbouwkundige vergunning gevraagd voor verschillende ingrepen in het kader van het Landinrichtingsproject 'Groene fietsgordel Brugge'. De ingrepen beogen het herstel van de natuurwaarden van het meersengebied en het verbeteren van de toegankelijkheid in functie van recreatie en landbouw.

Plannen

"Men stelt voor om werken uit te voeren met het oog op de ontsluiting van het gebied, zowel voor recreatief gebruik als voor gebruik door landbouw," legt Demon uit. "De oude trambedding wordt gedeeltelijk verwijderd om de percelen die ze doorsnijdt beter te kunnen beheren en om de uitzonderlijke flora die ter plaatse voorkomt de kans te geven zich beter te verspreiden. De Middendreef wordt verhard, gedeeltelijk met tweesporen beton, gedeeltelijk met halfverharding in twee sporen, dit ter vervanging van de fietsroute langs de oude trambedding en als hoofdas voor de ontsluiting voor de landbouw en een aantal secundaire paden voor de landbouw en voor wandelaars worden met zand aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren. Een nieuw zandpad wordt aangelegd van aan het einde van de Pieter Corneilliestraat zuidwaarts en wordt via een nieuwe brug over het Sint-Trudoledeken verbonden met de Middendreef. De historische brug aan de Zeggemansdreef wordt hersteld en versterkt en een bestaande bunker wordt ingericht als vleermuizenverblijf en een trap wordt aangelegd zodat de bunker ook als uitkijkpunt gebruikt kan worden. Ter hoogte van het huidige infobord aan de Kerkdreef wordt een nieuwe picknickplaats en onthaalfunctie voorzien, met o.m. een fietsenstalling en tafels."

Impact op verkeer

De werken hebben een impact op de mobiliteit. Gezien de werken aan de Astridlaan Bruggestraat volgens de planning nog tot juli 2016 zullen duren, wordt de doorgang voor fietsers van Beernem en Oedelem richting Brugge nog tot dan bemoeilijkt. De gemeente Beernem promoot via haar website een alternatieve fietsroute langs de oude trambedding. De werken die nu aangevraagd worden, kunnen de doorgang voor fietsers belemmeren, tenzij ze gefaseerd uitgevoerd worden om de doorgang voor fietsers te garanderen. 'In mijn advies vraag ik uitdrukkelijk om de blijvende doorgang voor fietsers te garanderen,' haalt Demon aan. 'Dit kan door eerst het fietspad langs de Middendreef aan te leggen, vooraleer de trambedding afgesloten en opgebroken wordt. Deze werken dragen bij aan de historische en natuurwetenschappelijke waarden van het gebied en verhogen de toegankelijkheid en de belevingswaarde. Voor de bewoners van Ver-Assebroek is het een meerwaarde om een aantrekkelijke en toegankelijke groenpool in de onmiddellijke omgeving te hebben,' besluit Franky Demon.

(FN-Meegedeeld-FD)

FN
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    CD&V    Franky Demon    Assebroek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag