Nieuws uit de Brugse regio

Patrick Moenaert: Geen Marly-toestanden Zeebrugse cokesfabriek


Brugge, donderdag 15/1/2004. Bij de afbraak en sanering van de oude cokesfabriek in Zwankendamme mogen in geen geval fouten gemaakt worden zoals bij de ontmanteling van het gelijkaardige Brusselse bedrijf Marly. Daartoe zullen alle betrokken overheden de komende maanden nauw met elkaar samenwerken. Dat is het resultaat van het overleg dat gisteren woensdag 14 januari op initiatief van de Brugse Brugemeester Patrick Moenaert plaats vond bij het Zeebrugse havenbedrijf MBZ.

Carcoke, de voormalige cokesfabriek aan het Boudewijnkanaal ter hoogte van Zwankendamme, is al jaren gesloten. Maar de afbraak ervan wordt geen makkelijke klus, want het hele bedrijf en de grond waarop het bedrijf staat is sterk vervuild met zware metalen.

Zolang het er blijft staan en niet gesaneerd is, vormt het complex een risico voor de volksgezondheid in de vlak nabij gelegen deelgemeente Zwankendamme. Omdat het bedrijf Carcoke, dat deel uitmaakte van de staalgroep Cockerill-Sambre, niet langer bestaat, moet OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, ambtshalve instaan voor de sanering van de hele site die zowat 13 ha omvat. Daarbij zal de grond tot 4 en op sommige plaatsen zelfs 6 meter diep weggegraven moeten worden. OVAM is volop bezig met de voorbereiding van de werken, waarvan de kostprijs op niet minder dan 45 miljoen euro geraamd wordt.

In december vorig jaar heeft de onoordeelkundige afbraak van de gelijkaardige cokesfabriek Marly aan de rand van Brussel een brand veroorzaakt die zowat een hele week lang zorgde voor zware rookontwikkeling en wellicht ook het vrijkomen van schadelijke stoffen. Burgemeester Patrick Moenaert wou in geen geval een herhaling van het Brusselse rampscenario of andere grote problemen bij de sanering van de site, en bracht daarom alle overheden en instellingen die een rol spelen bij de operatie samen voor een eerste overleg: MBZ, OVAM, een vertegenwoordiger van de Gouverneur die verantwoordelijk is voor de rampenbestrijding, de stedelijke Milieudienst, de Brugse Brandweer en de bevoegde Brugse schepenen Cardon en Van den Berghe.

Burgemeester Moenaert na afloop van de vergadering: "Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over een nauwe samenwerking tussen alle betrokken instanties. Van zodra OVAM de afbraak en sanering aanbesteed heeft en weet welke procédés gebruikt zullen worden, gaan wij opnieuw samenzitten om informatie uit te wisselen, preventiescenario's uit te werken en elkeens inzet op elkaar af te stemmen. De sanering van de Carcokegronden is voor ons een grote prioriteit, maar dat moet gebeuren op een manier die geen enkel risico inhoudt voor de gezondheid van de omwomenden en de veiligheid van wie het werk moet uitvoeren." Burgemeester Moenaert zal met OVAM en de andere betrokkenen ook klare afspraken maken om de bevolking omstandig en tijdig te informeren over de manier waarop de werken aangepakt zullen worden en de gevolgen ervan voor de wijk.

(FN-Meegedeeld)
Meer over Milieu    Politiek    Patrick Moenaert    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag