Nieuws uit de Brugse regio

Expresswegdossier blijft hangen in Brussel


Brugge, maandag 19/1/2004. Het dossier van de expressweg is reeds jaren een doorn in het Brugse oog en in een poging om toch maar wat beweging in de kwestie te krijgen heeft gedeputeerde Dirk de Fauw dit weekend nog maar eens een brief aan minister Bossuyt van Mobiliteit en Openbare werken gestuurd. De kilo's papier die hieraan worden besteed wordt er nog maar eens groter op. We maken een kort resumé van de kalvarie:

1999

Reeds in 1999 werd reeds een werkgroep opgericht om met krachten van de stad en het ministerie in samenwerking met het studiebureau Mebumar een oplossing te zoeken voor de doorgang van de expressweg door St. Michiels en St. Andries.

2000

Dat studiebureau Mebumar kreeg begin 2000 het groene licht van Steve Stevaert voor de uitwerking van plannen voor een expressweg aangelegd in een sleuf, waardoor de zowel verkeersproblematiek, de geluidsoverlast en de gezichtshinder zouden worden weggewerkt. Nog steeds in het jaar 2000 bleek dat voor de plannen niet eens onteigeningen nodig zouden zijn, dus die dossier zou snel kunnen afgewikkeld worden.

2002

Toen volksvertegenwoordiger Erik Mathijs 2 jaar hierover vragen stelde aan Stevaert, bleek dat het dossier echter nog geen millimeter verder was opgeschoven. 'Men was immers bezig', verdedigde Stevaert zich, 'met de uitwerking van een Milieu Effecten Rapport', en met dat rapport in de hand zou de kwestie kunnen rollen als een trein. 'De resultaten van dit Milieu Effecten Rapport zouden begin 2003 bekend zijn, en daarna pas zou kunnen worden gestart met de opmaak van de uitvoeringsplannen', repliceerde Steve Stevaert toen.

2003

Gedeputeerde Dirk de Fauw maakt zich in de maand februari wat dik omwille van het feit dat 'dit Milieu Effecten Rapport maar liefst ruim 2 jaar in beslag nam voor de aanleg van een heraanleg van een paar kilometer lange weg, terwijl gelijkaardige rapporten voor de aanleg van windmolens in zee vlak bij natuurgebieden in 6 maanden worden afgehaspeld. Waarom is er meer dan twee jaar nodig voor dit MER,' vroeg De Fauw zich toen af. Hij vroeg meteen duidelijkheid over het nieuwe profiel voor de expressweg, wanneer het MER er zou komen, welke geluidswerende maatregelen zouden worden genomen en welke timing en budgetten werden voorzien.

Na een interpellatie van Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Declercq (Agalev) uit Brugge antwoordt Vlaams minister Stevaert in de maand maart van 2003 dat de start van de werken voor de herinrichting van het kruispunt van de Chartreuseweg en de Expressweg (N31) in Brugge is voorzien voor volgend jaar.

Stevaert zelf antwoordde nooit op de vragen van De Fauw, maar Minister Bossuyt liet in juni vorig jaar weten dat het Milieu Effecten Rapport eindelijk af was. In Brugge was de hoop al wat herrezen en dacht men dat het gegeven woord van Stevaert in 2002 zou gelden, en dat de uitvoeringsplannen snel zouden volgen. Maar het werd weer stil rond de N31, de expressweg.

2004

Afgelopen vrijdag krijgen heeft gedeputeerde Dirk de Fauw dan nog maar minister Bossuyt aangeschreven om te vragen hoe een en ander nu zit. Naar verluidt is momenteel immers, na 5 jaar getouwtrek en gestudeer, honderden kilo's papier en uren, dagen en weken vergaderen, nog niet eens duidelijk of de sleuf er zal komen of als de Vlaamse regering de bestaande gelijksgrondse kruisingen wat verder wil opkalefateren. Een verhaal van wordt vervolgd, tot in den treure.

(FN-Meegedeeld)
Meer over Milieu    Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag