Nieuws uit de Brugse regio

Openbaar onderzoek ontwerpkaart historisch permanente graslanden in de Polders

Openbaar onderzoek ontwerpkaart historisch permanente graslanden in de Polders
Brugge, woensdag 15/10/2014. Op 26 september 2014 keurde de Vlaamse Regering het besluit omtrent de "voorlopige vaststelling van de historisch permanente graslanden in de Polders" goed. Deze ontwerpkaart is onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 13 oktober 2014 tot en met 12 december 2014. 

Bezwaren kunnen tijdens de periode van het openbaar onderzoek per aangetekende brief bezorgd worden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, of persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op datzelfde adres. De bezwaren kunnen enkel betrekking hebben op de wetenschappelijke criteria op basis waarvan de ontwerpkaarten zijn opgesteld.
De aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek overgemaakte opmerkingen en bezwaren zullen onderzocht worden door een verificatiecommissie. Die commissie zal alle opmerkingen onderzoeken op hun wetenschappelijke correctheid. Binnen een termijn van 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek zal deze verificatiecommissie een gemotiveerd advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering. De Regering zal vervolgens, binnen 210 dagen na het begin van het openbaar onderzoek, de kaarten van de betrokken historisch permanente graslanden definitief vaststellen. De Vlaamse Regering zal tevens bepalen voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie zal van toepassing zijn of waarvoor een vergunning zal nodig zijn om de vegetatie te wijzigen.

Voor de Stad Brugge ligt de ontwerpkaart ter inzage in de stedelijke Groendienst, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (dinsdag tot 18.00 uur). De ontwerpkaart is ook consulteerbaar op www.natuurenbos.be - rubriek Nieuws.

(FN-Meegedeeld-brugge)

FN
Meer op www.natuurenbos.be
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Politiek    Sint-Pieters    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag