Nieuws uit de Brugse regio

Minister Bossuyt: Eerstdaags oplossing voor Expressweg in St. Michiels en St. Andries


Brugge, dinsdag 10/2/2004. Het ziet er naar uit dat een doorbraak op til is in het dossier van de expressweg door St. Michiels en St. Andries. Dat blijkt altans uit een brief van Minister Bossuyt van Mobiliteit, Openbare werken en Energie aan gedeputeerde Dirk de Fauw. In dat schrijven zegt de minister "Ik verwacht dan ook over korte tijd een beslissing te kunnen nemen in dit belangrijke dossier."

Dat zou dan ook geen dag te vroeg zijn. Het dossier van de expressweg is reeds jaren een doorn in het Brugse oog. We maken een kort resum van de kalvarie waaraan dus een eind lijkt te komen:

1999

Reeds in 1999 werd reeds een werkgroep opgericht om met krachten van de stad en het ministerie in samenwerking met het studiebureau Mebumar een oplossing te zoeken voor de doorgang van de expressweg door St. Michiels en St. Andries.

2000

Dat studiebureau Mebumar kreeg begin 2000 het groene licht van Steve Stevaert voor de uitwerking van plannen voor een expressweg aangelegd in een sleuf, waardoor de zowel verkeersproblematiek, de geluidsoverlast en de gezichtshinder zouden worden weggewerkt. Nog steeds in het jaar 2000 bleek dat voor de plannen niet eens onteigeningen nodig zouden zijn, dus die dossier zou snel kunnen afgewikkeld worden.

2002

Toen volksvertegenwoordiger Erik Mathijs 2 jaar hierover vragen stelde aan Stevaert, bleek dat het dossier echter nog geen millimeter verder was opgeschoven. 'Men was immers bezig', verdedigde Stevaert zich, 'met de uitwerking van een Milieu Effecten Rapport', en met dat rapport in de hand zou de kwestie kunnen rollen als een trein. 'De resultaten van dit Milieu Effecten Rapport zouden begin 2003 bekend zijn, en daarna pas zou kunnen worden gestart met de opmaak van de uitvoeringsplannen', repliceerde Steve Stevaert toen.

2003

Gedeputeerde Dirk de Fauw maakt zich in de maand februari wat dik omwille van het feit dat 'dit Milieu Effecten Rapport maar liefst ruim 2 jaar in beslag nam voor de aanleg van een heraanleg van een paar kilometer lange weg, terwijl gelijkaardige rapporten voor de aanleg van windmolens in zee vlak bij natuurgebieden in 6 maanden worden afgehaspeld. Waarom is er meer dan twee jaar nodig voor dit MER,' vroeg De Fauw zich toen af. Hij vroeg meteen duidelijkheid over het nieuwe profiel voor de expressweg, wanneer het MER er zou komen, welke geluidswerende maatregelen zouden worden genomen en welke timing en budgetten werden voorzien.

Na een interpellatie van Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Declercq (Agalev) uit Brugge antwoordt Vlaams minister Stevaert in de maand maart van 2003 dat de start van de werken voor de herinrichting van het kruispunt van de Chartreuseweg en de Expressweg (N31) in Brugge is voorzien voor volgend jaar.

Stevaert zelf antwoordde nooit op de vragen van De Fauw, maar Minister Bossuyt liet in juni vorig jaar weten dat het Milieu Effecten Rapport eindelijk af was. In Brugge was de hoop al wat herrezen en dacht men dat het gegeven woord van Stevaert in 2002 zou gelden, en dat de uitvoeringsplannen snel zouden volgen. Maar het werd weer stil rond de N31, de expressweg.

2004

Een drietal weken terug heeft gedeputeerde Dirk de Fauw dan nog maar minister Bossuyt aangeschreven om te vragen hoe een en ander nu zit. Klaarblijkelijk, zo blijkt uit het antwoord van Minister Bossuyt, was er nog wat overleg van de laatste minuut met het Brugse Stadsbestuur over de uitvoeringsmodaliteiten. Maar, er is een oplossing, zegt de minister die "over korte tijd een beslissing zal kunnen nemen in dit belangrijke dossier."

(FN-Meegedeeld)

Meer over Milieu    Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag