Nieuws uit de Brugse regio

Burgemeester Moenaert ongerust over schrappen wegenwerken in de Brugse regio


Brugge, donderdag 12/2/2004. Burgemeester Patrick Moenaert is ongerust over het schrappen van geplande wegenwerken in de Brugse regio door de Vlaamse regering.

Dat blijkt uit een schrijven van de burgemeester aan Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Uit recente mededelingen van de Vlaamse regering blijkt immers dat slechts een goeie 30 miljoen Euro voorzien is voor werken in Brugge terwijl dit in 2002 nog 74 miljoen euro was. Bijna 60 % minder dus, vandaar de ongerustheid.

'Voor wat Brugge zelf betreft, betekent dit dat levensnoodzakelijke ingrepen zoals het veiliger maken van de N 31 Expressweg bij de doortocht van Brugge, de doortocht van de Scheepsdalelaan en de heraanleg van het kruispunt Vossensteert, waar onder meer ook zeer vele schoolkinderen vier keer per dag passeren, op de lange baan geschoven worden,' schrijft Moenaert.

Verder klaagt de burgemeester aan dat 'specifiek wat het veiliger maken van de Expressweg betreft, het college vaststelt dat u het concreet engagement van de Vlaamse overheid terzake niet nakomt, en dat er de jongste jaren helemaal niets terechtkomt van de vele beloften die de Vlaamse overheid ons gedaan heeft om de N 31 veiliger te maken. Jaar na jaar zijn ons ingrijpende verbeteringswerken in het vooruitzicht gesteld om de Expressweg veiliger te maken, maar nu moeten wij vaststellen dat zelfs de meest dringende ernstige ingrepen alweer op de lange baan geschoven worden. Hoe valt dit te rijmen met de door uw voorganger en uzelf meerdere malen aangekondigde beleidsprioriteit om de gevaarlijke punten in onze provincie weg te werken?' vraagt Moenaert zich af in het schrijven aan Bossuyt.

Contrast tussen woorden en daden

Deze week nog schreeft Bossuyt overigens aan gedeputeerde Dirk de Fauw dat hij "verwacht dan ook over korte tijd een beslissing te kunnen nemen in dit belangrijke dossier." Klaarblijkelijk is die belagnrijke besissing negatief.

Oproep

Moenaert stelt verder dat 'De Expressweg N 31 niet alleen van het allergrootste belang is voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge, hij beheerst ook volledig de zuidelijke deelgemeenten van Brugge. U kunt er - ook als West-Vlaams minister - onmogelijk blind voor zijn dat het schrappen of andermaal op de lange baan schuiven deze voor de Brugse agglomeratie letterlijk levensnoodzakelijke wegenwerken onvermijdelijk zeer zware gevolgen zal hebben voor zowel de economie van het hele Noorden van West-Vlaanderen als voor de veiligheid van tienduizenden mensen.'

Daarom roept Moenaert Minister Bossuyt 'met klem op om deze schrappingen alsnog ongedaan te maken en op die wijze de Brugse bevolking de veiligheid en het economische perspectief te geven waar zij recht op heeft.'

(FN-Meegedeeld)

Meer over Politiek    Patrick Moenaert    Dirk De Fauw    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag