Nieuws uit de Brugse regio

Koning Albert I herdacht.

Koning Albert I herdacht.
Brugge, dinsdag 17/2/2004. Vanavond werd in Brugge en de rest van het land het overlijden van koning Albert I en van alle andere leden van de koninklijke familie herdacht.

Plechtigheid

De Brugse plechtigheid ging door aan het ruiterstandbeeld van koning Albert I langs de Koning Albert I-laan. Voor de traditionele bloemenhulde zorgden Gedeputeerde Dirk De Fauw, schepen Jean-Pierre Vandenberghe, de beheerders Rene Daems en Ernest Vignon van de Oudstrijdersvereniging Albert I en de heren Coppieters 't Wallant en Van Nuffel van de Oudstrijdersvereniging Leopold III, alsook het Provinciecommando.

De Vlaamse Leeuw

Daarna werd, naar traditie, eerst De Vlaamse Leeuw en daarna de Brabaçonne uitgevoerd door de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo, dit tot ongenoegen van enkele Belgisistische omstaanders. Deze zette dan samen met de vaandeldragers van de oud-strijdersverenigingen en de oud-strijders het defilé voorbij de prominenten in. De optocht ging via de Koning Albert I-laan, 't Zand, de Zuidzandstraat, de Steenstraat, de Markt, naar de Wollestraat.

Koning Albert I

Op 8 april 1875 wordt te Brussel Albert, Leopold, Clément, Marie, Meinrad geboren als vijfde kind van Prins Philippe, Graaf van Vlaanderen en broer van Leopold II, en van Prinses Marie van Hohenzollern-Sigmaringen. Prins Albert trouwt in 1900 met Elisabeth, hertogin van Beieren. Het Koninklijk paar heeft drie kinderen: Leopold (1901-1983), die later Koning Leopold III werd, Karel (1903-1983), toekomstig regent en Marie-José (1906-2001). In 1906 sticht Albert het instituut "Ibis", een tehuis en een school voor de wezen van vissers.

Koning

Op 23 december 1909 volgt Albert Koning Leopold II op.

Oorlog 14-18

Op 30 augustus 1913 wordt een wet afgekondigd die een veralgemening van de militaire dienstplicht invoert (alle zonen van eenzelfde gezin moeten voortaan onder de wapens). Op 2 augustus 1914 neemt Koning Albert I, overeenkomstig artikel 68 van de Grondwet, het bevel over het leger. Koning Albert I bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog bij zijn soldaten in de loopgraven aan de IJzer in onze provincie, terwijl de regering in ballingschap was in Londen. Hij kreeg van zijn soldaten al vlug de bijnamen Koning-Ridder en Koning-Soldaat.

Vrede

Na de wapenstilstand van 11 november 1918 maken Koning Albert I, Koningin Elisabeth en de Prinsen op 22 november een triomfantelijke intocht te Brussel. In zijn troonrede van diezelfde dag kondigt Koning Albert I belangrijke hervormingen aan: het algemeen enkelvoudig stemrecht, de volledige gelijkheid van de twee landstalen, de vervlaamsing van de Universiteit van Gent, de erkenning van de syndicale vrijheden en de uitbreiding van de sociale wetgeving. Op initiatief van Koning Albert I wordt in 1928 het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, dat zich toespitst op de industriële ontplooiing.

Overlijden

Op 17 februari 1934 komt de Koning om het leven bij een val van de rotsen in Marche-les-Dames. Vele oudstrijders begeleiden de Vorst naar zijn laatste rustplaats.

(FN-Op Locatie)
Meer over Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag