Nieuws uit de Brugse regio

Provincie draait op voor Vlaamse beloften aan 'Ons Erf'


Brugge, donderdag 26/2/2004. Het ziet er naar uit dat uiteindelijk het provinciebestuur van West-Vlaanderen zal opdraaien voor een aantal tekorten op de begroting van de Vlaamse regering.

Zoals bekend was er in december een belangrijk liquiditeitstekort bij de Vlaamse regering, waardoor heel wat betalingen werden vooruitgeschoven. Zo ook was dit het geval voor de vzw Ons Erf, die 186 zwaar verstandelijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten opvangt. Dat geld is nog steeds niet betaald, en ook de eerste betalingen uit 2004 blijken vertragingen op te lopen.

Om het personeel en de leveranciers van de instelling te kunnen betalen, heeft de provincie deze week beslist om, in afwachting van het Vlaamse geld, tijdelijk haar borgstelling bij banken tot 1.5 miljoen Euro op te trekken. 'Zonder deze inspanning van de provincie was het voor ons absoluut onmogelijk om het personeel en de leveranciers van de instelling te betalen', zegt de voorzitter van 'Ons erf', Dirk De Fauw. 'Ik vraag me trouwens af wat er gebeurt bij andere kleinere, minder kapitaalkrachtige instellingen die geen bevoorrechte relatie met het provinciebestuur hebben als wijzelf. Het water moet hen inmiddels aan de lippen komen', merkt De Fauw verder op.

Nu blijkt overigens ook dat de Vlaamse regering dat de Vlaamse regering ook nog een afwachtende houding inneemt betreffende achterstallen uit het jaar 2001, die eerder reeds stellig werden beloofd. 'Indien deze toestand nog langer blijft aanhouden, dreigt de provincie de dupe te worden van het gevoerde wanbeleid van de Vlaamse regering', zegt De Fauw. Dat is overigens nu reeds enigszins het geval want de huidige kaskredieten waarmee personeel en werking worden betaald, leveren hoge intresten op voor de banken, en deze worden in elk geval niet betaald door de Vlaamse regering, en moeten dus uit óf de lege kas van 'Ons Erf' óf uit de provinciale kas komen…

(FN-Meegedeeld)

Meer over Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag