Nieuws uit de Brugse regio

Dirk De Fauw: Eindelijk Vlaams geld voor Ons Erf


Brugge, vrijdag 5/3/2004. West-Vlaams Gedeputeerde Dirk De Fauw reageert opgelucht nu het er naar uit ziet dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen tóch niet zal opdraaien voor een aantal tekorten op de begroting van de Vlaamse regering.

Ons Erf

Zoals bekend was er in december een belangrijk liquiditeitstekort bij de Vlaamse regering, waardoor heel wat betalingen werden vooruitgeschoven. Zo ook was dit het geval voor de vzw Ons Erf, die 186 zwaar verstandelijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten opvangt. Dat geld is nog steeds niet betaald, en ook de eerste betalingen uit 2004 blijken vertragingen op te lopen.

Om het personeel en de leveranciers van de instelling te kunnen betalen, besliste de provincie onlangs om, in afwachting van het Vlaamse geld, tijdelijk haar borgstelling bij banken tot 1.5 miljoen Euro op te trekken. 'Zonder deze inspanning van de provincie was het voor ons absoluut onmogelijk om het personeel en de leveranciers van de instelling te betalen', zei de voorzitter van 'Ons erf', Dirk De Fauw toen in gesprek met Stadsomroep Brugge.

Uitleg Byttebier: laat maar OK

Wij vroegen toen aan bevoegd minister Byttebier om verdere uitleg en vandaag pas antwoordde zij dat 'de Vlaamse regering heeft beslist om het budget van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap te verhogen met +20.000.000Euro. Dat extra krediet komt bovenop de eerdere verhoging met +22.500.000Euro. In minder dan drie maanden tijd legt de Vlaamse regering dus +42.500.000Euro extra op tafel voor het uitbetalen van achterstallige subsidies aan de Vlaamse gehandicapteninstellingen,' aldus nog de minister.

Historisch scheefgegroeid

'De historische erfenis van de financiële achterstallen in de sector is een hardnekkig probleem. De instellingen ontvangen een maandelijks subsidievoorschot dat globaal voor de sector ongeveer 95% uitmaakt van hun definitieve subsidie. Ongeveer 5% wordt afgerekend nadat het subsidiedossier door het Vlaams Fonds is gecontroleerd. Omdat de administratieve verwerking onregelmatig verloopt liepen de achterstanden in het verleden op tot gemiddeld 4 jaar', licht ze verder toe.

Met de forse, éénmalige, budgettaire inbreng die nu gebeurt zorgt de Vlaamse regering er voor dat alle subsidieachterstallen van 2001, en 50% van de achterstallen van 2002, aan de instellingen zullen uitbetaald worden. Daarmee voert de Vlaamse regering de aanbeveling van het Rekenhof uit, hetgeen nooit eerder in het verleden gelukt is.

EXTRA is EXTRA

Deze éénmalige extra kredieten zijn écht extra. Ze worden met andere woorden niet weggehaald uit het budget dat is bestemd voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen. De Vlaamse regering lost dus de historische erfenis van de opvangtekorten op, en tegelijk wordt ook de historische erfenis van de achterstand van de subsidies aan de instellingen weggewerkt.

Toekomst

Om te vermijden dat in de toekomst opnieuw ernstige kasproblemen ontstaan voor de instellingen, heeft de Vlaamse regering met de sector overleg gevoerd over mogelijke structurele ingrepen in de regelgeving. Op 19 maart, en op 26 maart e.k. zal de Vlaamse regering daarover de voorstellen van minister Byttebier bespreken en een beslissing nemen.

De Fauw reageert

Gedeputeerde Dirk De Fauw reageert opgelucht op de mededeling van de minister. Zonet verklaarde hij, vanuit het net officieel geopende Provinciaal Labogebouw in Beitem, dat hij 'hoopt dat de beslissing van de minister nu snel in een betaling wordt omgezet.'

(FN-Meegedeeld)

Meer over Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag