Nieuws uit de Brugse regio

Dirk de Fauw: 'Bart Somers weet niet waarover hij praat'

Dirk de Fauw: 'Bart Somers weet niet waarover hij praat'
Brugge, vrijdag 26/3/2004. In onze provincie staan momenteel 2351 mensen met een handicap op een wachtlijst voor een of andere vraag om zorgbijstand of verwijzing naar een instelling. Dat betekent een stijging van maar liefst 1300 ten opzichte van vorig jaar.

Gedeputeerde Dirk Defauw zei gisteren tijdens de provincieraad dat minister president Bart Somers, 'niet wist waarover hij praatte toen hij eerder deze week in een kranteninterview zei dat er 'oneigenlijke' gehandicapten zouden op staan. een kaakslag voor de provincie. Als je niet weet waarover je praat zou je beter zwijgen,' zei De Fauw letterlijk.

Consultatiebureaus

De provincie maakt via consultatiebureaus de lijsten op voor mensen met een handicap en dat gebeurt bij ons uitermate correct' zei De Fauw. 'Het klopt dat er dit jaar veel meer mensen op de wachtlijst staan, maar dat komt omdat er nu ook minderjarigen op die lijsten terechtkomen en mensen die totnutoe thuis werden verzorgd. Het is de Vlaamse regering die het wettelijk kader heeft gecreŽerd om deze ook in instellingen op te vagen. Het is hypocriet ons nu te gaan beschuldigen. Ik neem dit niet.'

Scherp tegen Somers

De gedeputeerde was in zijn antwoord bijzonder scherp aan het adres van Minister-President Bart Somers van wie hij oordeelde ' dat hij uitspraken doet over een materie waar hij helemaal niets van weet '. Veel milder was Dirk De fauw voor mevrouw Byttebier die in navolging van minister Vogels inspanningen doet om meer centen voor de sector van de personen met een handicap te bekomen. 'Jammer dat ze zich liet meeslepen door de slogantaal van Somers ' zei Dirk De fauw die tevens stelde dat de volledige sector zeer terecht teleurgesteld is in de uitspraken van de excellenties.

De situatie dan wel in West-Vlaanderen

Inderdaad is ook in West-Vlaanderen de wachtlijst de voorbije jaren aanzienlijk gestegen. Het aantal personen met ťťn of meerdere zorgvragen op de Centrale Wachtlijst West-Vlaanderen op vandaag bedraagt in het totaal 2351, waarvan 948 met urgentiecode 1-2. Het aantal meerderjarigen hierin is 1842 (waarvan 695 met urgentiecode 1-2 ) en het aantal minderjarigen 509 (waarvan 253 met urgentiecode 1-2). Urgentiecode 1 betekent dat er een oplossing moet komen binnen de termijn van 6 maanden en Urgentiecode 2 betekent dat er een oplossing moet komen binnen een termijn van twee jaar.

Oorzaken voor stijging

Er is wellicht een reŽle toename van het aantal vraagstellers. Minder kinderen met een handicap worden opgevangen in de thuissituatie, er stellen zich nieuwe problematieken zoals autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aandoeningen die vroeger afgewenteld werden op klinieken of psychiatrisch ziekenhuizen.

Bij de start van de Centrale Wachtlijst in 1995 was de werking enkel gericht op de registratie van de zorgvragen van volwassen personen met een handicap. Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Provincies en het Vlaams Fonds in de zomer van 1999 werd deze werking in het jaar 2000 verruimd naar alle personen met een handicap, ongeacht de handicap en ongeacht de leeftijd.
De verruiming van de werking van de CWL heeft dus zeker gezorgd voor een aangroei van het aantal personen op de wachtlijst.

Op vraag van de Minister van Welzijn heeft het Vlaams Fonds sedert 2002 bij het uitbreidingsbeleid een directe koppeling gemaakt tussen bijkomende plaatsen en de wachtlijst.

'Dit betekent niet dat cliŽnten ten onrechte op de wachtlijst worden gezet zoals Somers durft te beweren,' zegt De Fauw met nadruk: 'Dit betekent wel dat er meer inspanningen gebeuren om de cliŽnten op de CWL te registreren. Vragen naar thuisbegeleiding bijvoorbeeld, werden vůůr 2002 nauwelijks geregistreerd op de CWL. De thuisbegeleidingsdiensten hielden hiervoor eigen, interne wachtlijsten bij. Door de aanpak van het Vlaams Fonds inzake het uitbreidingsbeleid, worden de vragen thuisbegeleiding nu ook op de CWL geregistreerd, wat een aanzienlijke groei van het aantal geregistreerde zorgvragen heeft bewerkstelligd.'

Media

Door de aandacht die de problematiek van de wachtlijsten in de zorgsector de voorbije jaren in de media heeft gekregen, zijn de personen met een handicap of hun vertegenwoordigers ook beter geÔnformeerd over de problematiek en over het bestaan van de centrale wachtlijsten. Men weet dat er een probleem is en men zal zich daardoor ook - vroeger dan dit in het verleden het geval was - laten registreren op de CWL. Ook de weerstand om zich te laten registreren zal minder sterk zijn.

Vlaams Fonds

Een persoon wordt op de Centrale Wachtlijst ingeschreven wanneer hij/zij officieel tot de doelgroep van het Vlaams Fonds behoort (en dus over een Vlaams-Fondsnummer beschikt). Dit kan hij enkel bekomen na het ondergaan van een aantal onderzoeken.

Een persoon kan ook worden ingeschreven op de CWL indien deze persoon volgens zijn contactpersoon (een multidisciplinair team of een voorziening) tot de doelgroep van het Vlaams Fonds behoort. Dit gebeurt in afwachting van een beslissing van het Fonds over zijn aanvraag tot erkenning.

Deze inschatting gebeurt meestal op basis van de resultaten van het multidisciplinair onderzoek (geneesheer, psycholoogÖ). "Indien later zou blijken dat de aanvraag van de persoon wordt geweigerd door het Vlaams Fonds , zal deze vraag ook worden afgesloten, maar dit komt in de praktijk zelden of nooit voor, wat bewijst dat de inschatting door de contactpersonen niet op los zand is gebouwd," wist De Fauw. "Er kunnen zelfs geen personen worden ingeschreven zonder dat ze het zelf weten. Inschrijving op de CWL kan immers enkel indien de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. De persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger ontvangt ook van de CWL een bevestiging van de inschrijving, met vermelding van de geregistreerde zorgvragen."

"De mensen die op de wachtlijst staan, behoren dus wel degelijk tot de doelgroep van het Vlaams Fonds zodat met absolute zekerheid mag gezegd worden dat, zeker voor wat West-Vlaanderen betreft, Bart Somers de bal totaal verkeerd slaat," besloot een duidelijk geÔrriteerde Dirk De Fauw.

(FN-Op Locatie)
Meer over Politiek    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag