Nieuws uit de Brugse regio

Eerste steen voor nieuwe infrastructuur Oranje


Brugge, woensdag 31/3/2004. Zonet hebben burgemeester Patrick Moenaert en schepen Lieve Mus in de Paul Gilsonstraat in Sint Andries de eerste steen gelegd van nieuw gebouw voor Oranje vzw.

Oranje werd in 1966 opgericht als antwoord op een vraag van de moeder van een meisje met een handicap dat tot haar grote verontwaardiging werd haar kind niet toegelaten op de bestaande speelpleinwerkingen, die blijkbaar alleen openstonden voor valide kinderen.

Tot op vandaag bepalen de reële noden van concrete mensen met een handicap en hun familie het beleid van Oranje dat op deze kleine of grote noden inspeelt. Oranje begon vrij bescheiden als een speelpleinwerking met speciale aandacht voor het kind met een handicap.

Later gaven nieuwe noden aan welke nieuwe werkingen werden opgezet, welke prioriteiten werden gelegd, in welke richting de organisatie verder diende te evolueren.

Sociale Dienst

Het eerste contact met Oranje verloopt meestal via de sociale dienst die vrij uniek is binnen de sector, daar deze dienst zich ook ambulant profileert. Ze staat ten dienste van personen met een handicap of hun familie, die al dan niet opgenomen zijn in één van Oranje's projecten. De drempel is heel laag en wellicht daarom komen op jaarbasis honderden cliënten aankloppen bij de vereniging. Nogal wwat keren komen mensen bij Oranjze aankloppen omdat ze zelf de juiste weg niet vinden naar de rest van de welzijns-, gehandicapten- of gezondheidssector. Dan verwijst Oranje door naar bijvoorbeeld een opvang, dagactiviteit, ontspanning, een consultatiebureau, een gezinsondersteunende dienst, één of andere administratie. Daarbij wordt eventueel ook ondersteuning gegeven.

Veel tentakels

Zowel op terreinen van vrijetijdsbesteding, wonen, kortopvang, dagbesteding, tewerkstelling en algemene sociale dienstverlening wordt gewerkt. Zo is Oranje inmiddels uitgegroeid tot een octopus met veel tentakels. Nieuwe werkingen worden bij voorkeur opgezet daar waar de bestaande voorzieningen tekortschieten. Maar daarbij schieten, zo blijkt ook vaak de eigen voorzieningen tekort, en daarom is Oranje, met het oog op de komende zomer, in Sint Andries de bouw van nieuwe infrastructuur is gestart.

(FN-Op Locatie)

Meer over Tewerkstelling    Politiek    Patrick Moenaert    Lieve Mus    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag