Nieuws uit de Brugse regio

Van Volcem(VLD): Afschaffen taks getuigt van een hypocriet CD&V-bestuur


Brugge, vrijdag 2/4/2004. Op voorstel van schepen Boudewijn Laloo heeft het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge vorige week beslist om met ingang van het aanslagjaar 2004 de taks op het gebruik van bedrijfsruimte te wijzigen, meer bepaald te verminderen.

"Deze taks zou moeten worden afgeschaft," zegt gemeenteraadslid Mercedes van Volcem. "Reeds meerdere malen ben ik in de gemeenteraad tussengekomen omtrent de invoering van deze taks. Ook een interpellatie werd ingediend om de taks af te schaffen."

Hypocriet

"Nu in een persbericht beweren dat het stadbestuur opnieuw het bedrijfsvriendelijk fiscaal klimaat in Brugge bevestigt, is een rad voor het ogen van de zelfstandige draaien," zegt van Volcem nog: "Ook de bewering dat een vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen leert dat Brugge, zowel wat de personenbelasting als de opcentiemen betreft, reeds onder het gemiddelde in West-Vlaanderen scoort is niet correct," zegt ze: "Brugge staat bekend als een bedrijfsonvriendelijke stad. Beweren dat men belastingsvoordelen doet van 20 % nadat men er reeds twee jaar effectief heeft ingevoerd en binnengerijfd is niet ernstig. Het getuigt van een hypocriet CD&V-bestuur. Beweren dat er in Brugge hiermee ernstige inspanningen levert om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van zelfstandigen, raakt dan ook kant noch wal," vindt van Volcem.


Verkiezingskoorts

"De invoering van een taks op het economisch gebruik van bedrijfsruimten heb ik altijd al onverantwoord gevonden. Verkiezingskoorts werd mij toen verweten maar nu burgemeester Moenaert meedoet aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, vermindert men deze taks plots," telt van Volcem vast: "Wat mij betreft zou een goed beleid deze taks moeten afschaffen om de bedrijven zuurstof te geven. Bovendien houdt de taks totaal geen verband met winst of verlies van de betrokken bedrijven."

Deze de taks op het gebruik van bedrijfsruimte werd ingelast op 1 januari 2002.

Gebrek aan visie

"Deze invoering getuigt van een gebrek aan visie op de lokale economie, zijn functie en gevolgen voor de stad. Thans staat de helft van de Ezelstraat leeg, en de Langestraat, en ook diverse winkels in de Geldmuntstraat. Ook in Zeebrugge zijn intussen bedrijven vertrokken. Ik argumenteerde destijds al in de gemeenteraad dat deze taks geen rekening met de ecomische realiteit maar enkel met het aantal gebruikte vierkante meter. Dit betekent dat een een bedrijf met een verlies en een oppervlakte van 3 ha incluis de parking toch ruim 75.000 Euro moet betalen terwijl een klein IT-bedrijf met 1 ruimte en 30 miljoen winst maar 75 euro betaalt," rekent raadslid van Volcem.

Zeebrugge vergeten

Het stadsbestuur hield geen rekening met het gegeven dat Zeebrugge en de haven ook deel uitmaken van Brugge en de taks ook daar zijn invloed zal hebben, ondermeer voor de vele transportbedrijven die een zeer lage winstmarge en veel ruimtebeslag heben, net als de Ro-Ro activiteiten die in Zeebrugge zowat de voornaamste activiteit vormen.

"Afschaffen van deze taks is dan ook de enige optie, dat is krachtdadig bestuur," besluit Mercedes van Volcem.

(FN-Meegedeeld)

Meer over Politiek    CD&V    Mercedes Van Volcem    Boudewijn Laloo    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag