Nieuws uit de Brugse regio

Dirk De Fauw (CD&V): Actie dagverzorgingscentra volkomen terecht


Brugge, donderdag 6/5/2004. Zonet heeft Gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V) aan het Provinciehuis Boeverbos enkele actievoerders van de West-Vlaamse dagverzorgingscentra zijn steun toegezegd. Vandaag houden de dagverzorgers actie, ondermeer om transport van en naar de centra beter vergoed te krijgen.

West-Vlaams concept

Er is een duidelijke nood aan dagverzorgingscentra en regelmatig worden er, nieuwe centra geopend. West-Vlaanderen is duidelijk marktleider met 31 van de 79 Vlaamse dagverzorgingscentra in onze provincie.

In een dagverzorgingscentrum (DVC) kunnen thuiswonende ouderen overdag terecht voor een uitgebreide dienstverlening verstrekt door mantelzorgers waardoor een definitieve opname in een rusthuis kan worden uitgesteld of voorkomen.
Voor dagverzorging komen ouderen in aanmerking die geen intense medische zorgen nodig hebben, maar wel nood hebben aan opvang, verzorging, toezicht en hulp bij activiteiten van het dagelijks leven.

Het verhaal van de West-Vlaamse dagverzorgingscentra is ruim 15 jaar oud. Het concept van het dagverzorgingscentrum werd gereglementeerd via een Provinciaal Besluit van 6 juli 1989.

Pas in 1998 werd middels het Vlaams thuiszorgdecreet het West-Vlaamse initiatief door de Vlaamse overheid erkend en gefinancierd. Kort daarop kon deze werkvorm ook rekenen op een RIZIV erkenning.

Knelpunten

'We hopen ook middels overleg gezamenlijk te komen tot een provinciaal beleid die creatief inspeelt op specifieke knelpunten in de sector. De vlotte bereikbaarheid en het aanbod van aangepast vervoer zijn levensnoodzakelijk voor de uitbouw van dagverzorgingscentra,' zegt De Fauw. 'Ruim 4/5 van de bezoekers is trouwens niet in staat om op eigen krachten naar het dagverzorgingscentrum te komen. Dit aangepast vervoer, georganiseerd door het centrum, heeft een wezenlijk prijskaartje dat niet ten volle kan verhaald worden op de bezoeker. Dit zette er ons toe aan om vanuit het provinciaal overleg de kostprijs van het vervoer op provinciale schaal te analyseren. Een doorlichting die naderhand op Vlaams niveau werd getild en waarvan de huidige actie een vertaling is. Als gedeputeerde verantwoordelijk voor welzijnsbeleid onderschrijf ik ten volle voorliggende vragen en hoop ik dat de Vlaamse overheid dringend een regeling treft betreffende de vergoeding van de transportkost van en naar het dagverzorgingscentrum. Basismobiliteit geldt in ieder geval ook voor zorgbehoevende ouderen, ' aldus nog Gedeputeerde voor Welzijn Dirk De Fauw.

(FN-Meegedeeld)
Meer over Politiek    CD&V    Dirk De Fauw    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag