Nieuws uit de Brugse regio

Brugse ontwikkelingsamenwerking: Wordt Cuenca vervangen door Malang?


Brugge, dinsdag 17/8/2004. Vorige week werd op het Brugse stadhuis van een delegatie uit Malang, IndonesiŽ, ontvangen met o.a. de burgemeester Peni Suparto. Schepen voor ontwikkelingssamenwerking, Lieve Mus en voorzitter van het Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, Vic Blaton heetten de delegatie uit IndonesiŽ, in gezelschap van de Limburgse organisatie, "Limburg Friendship Force" van harte welkom in het Brugse stadhuis. Ook voormalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Maes-Van Robaeys en ou-voorzitter BFOS, de heer Dewilde waren op de ontvangst aanwezig en werden er herinnerd aan hun bezoek aan "de Brugse school" in Malang. Dit bezoek werd door het Brugs stadsbestuur als niet onbelangrijk beschouwd.

Waarom? Een brokje geschiedenis:

In juni 1967 werd namens de steden Brugge en Malang (Oost-Java, IndonesiŽ) een ontwikkelingssamenwerkingsakkoord ondertekend, een zogenaamde verzustering, door de heer P. Vandamme, toenmalig Burgemeester van Brugge en de heer Indra Soedarmadji, toenmalig burgemeester van Malang. Het voorstel hiertoe ging uit van Malang en bereikte Brugge langs de Belgische Ambassade.

Einde voor Cuenca?

Hoewel er officieel niets over wordt losgelaten, verneemt Stadsomroep Brugge uit welingelichte kring, dat de stedenband met Cuenca waarschijnlijk zal afgebouwd worden, gezien de negatieve ervaringen tijdens het bezoek van Burgemeester Patrick Moenaert, Schepen Yves Roose, educatief animator van het Wereldcentrum Nele Verhaege en persattachť Greet Verleye aan de stad Cuenca.

In elk geval is er een veelzeggende stilte rond het tegenbezoek door het bestuur van Cuenca dat voor begin september was gepland, en dat op de lange baan is geschoven. Brugge zou dan haar aandacht van Zuid Amerika terug naar IndonesiŽ verleggenÖ

Akkoord

Het oorspronkelijke akkoord Brugge-Malang wilde een collectieve bijdrage van de stad Brugge in de wereldontwikkelingssamenwerking mogelijk maken. Daartoe beoogde men de realisatie van een concreet doel nl. de globale stadsontwikkeling van de uitgekozen partner, de stad Malang, ondersteunen door het coŲrdineren van de individuele goodwill te Brugge en door het bevorderen van culturele, menselijke en persoonlijke betrekkingen tussen beide steden. Hierdoor wilde men ook medewerken om voor de problematiek van de derde wereld actieve belangstelling op de wekken.

Om dit mogelijk te maken werd, als gevolg van dit akkoord, de Stichting "Brugs Fonds voor "Ontwikkeling en Samenwerking" als instelling van openbaar nut opgericht die door de regering als dusdanig is erkend.

Onderwijsproject

Door het Stadsbestuur werd onze aandachtgevestigd op de nood aan schoolgebouwen, meer bepaald in de randgebieden van de stad, waar de armste bevolking op traditionele landelijke wijze leeft. Door de centrale regering van IndonesiŽ werd de goedkeuring verleend.

In juni 1974 werd in de Desa Tunjugsekar op 6 km. van Malang een nieuwe lagere school in gebruik genomen, die door het Brugs Fonds werd gefinancierd. Meer dan 800 leerlingen krijgen er van leerkrachten, in goed verluchte lokalen, onderwijs. Zij beschikken over een kleine bibliotheek en turnzaal. De school ligt in de arme buitenwijk. Meer dan 4.500 inwoners rond de school zijn werkzaam in de landbouw. Het onderwijs is gratis en er is een staatssubsidie van 165 RP per maand per leerling.

Medisch project

Een tweede project beoogde de medische verzorging van de minst bedeelden. Zo kregen Dr. Sri Oemirin (A.Z. Sint.Jan 1 oktober 1973 - 1 augustus 1974) en Dr. Pracetyo (A.Z. Sint-Jan 1980) klinisch biologen en de Hr. S. Mintarum in de stadsadministratie, een bijkomende opleiding.

Hieruit groeide, in overleg met het Stadsbestuur Malang en met de goedkeuring van de centrale regering van IndonesiŽ, een vrij intense samenwerking met het Celakethospitaal. De centrale regering besliste nadien tot incorporatie van het ziekenhuis in de Universiteit van Brawaijaya, en erkende in 1976 de faculteit geneeskunde als staatsuniversiteit.

Nadien werd het Celaketziekenhuis een universitair ziekenhuis. Dank zij de concrete hulp uit Brugge - technische hulp, apparatuur en tijdschriften, de verdere uitwisseling met het A.Z Sint-Jan - werd te Malang een modern klinisch diagnostisch centrum uitgebouwd, dat een kristallisatiepunt vormt voor de verdere uitbouw van de hele "public health" van de stad. Dit initiatief heeft een belangrijke didactische en sanitair multiplicatoreffect gehad, enerzijds voor de opleiding en vorming van studenten en anderzijds voor de verzorging van de bevolking. Claket heeft nu 740 bedden en is het zesde grootste ziekenhuis van IndonesiŽ. De minst bedeelden van Malang kregen op deze wijze een betere geneeskundige verzorging.

Er werd een evaluatie gemaakt over dit project door de diensten van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking en werd gunstig beoordeeld. De aangegane initiatieven in de stad Malang bestaan nu volledig op zichzelf en krijgen geen verder financiŽle steun. Zij staan ten dienste van de minst bedeleden.

Enkele maanden geleden is er opnieuw uitwisseling geweest naar het BFOS toe om nieuwe initiatieven te nemen in verband met de verdere uitbouw en nieuwe projecten rond opleiding, bewustmaking en gezondheidszorg. Dit zal in het Directiecomitť verder besproken worden.

(FN-Meegedeeld)

Meer over Politiek    Patrick Moenaert    Yves Roose    Lieve Mus    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag