stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=15585
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugse VLD uit de problemen?


Brugge, dinsdag 10/1/2006. Na de sombere berichten op het einde van vorig jaar heeft de Brugse VLD orde op zaken gesteld, zo moet een perscommuniqué duidelijk maken. Tijdens een druk bijgewoond partijbestuur afgelopen woensdag 4 januari heeft het bestuur immers Mercedes Van Volcem als lijsttrekker aangeduid. Pierre Chevalier zal de lijst duwen. Dit werd door 98% van het bestuur goedgekeurd. Slechts 1 lid van het bestuur onthield zich.

De OKL werkgroep zal nu zijn werkzaamheden verder zetten en de lijst verder invullen. Nadien zal ook dit voorgelegd worden aan het partijbestuur ter goedkeuring en finaal de volledige lijst aan de leden.

"Het partijbestuur van de Brugse VLD staat unaniem achter het project Brugge 2006 en heeft dan ook zijn volle steun gegeven .Dit is het beste bewijs dat de Brugse VLD ééndrachtig zal werken aan een sterke lijst, campagne en uiteindelijk een klinkende overwinning," zo luidt de mededeling die de VLD terzakje heeft gepubliceerd.

(FN-Meegedeeld-VLD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com