stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=15756
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Mercedes Van Volcem: 'Noorden van Brugge achtergesteld'


Brugge, vrijdag 20/1/2006. Brugs gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (VLD) onderzocht de levensstandaard van de Bruggeling via de cijfers van het jaarverslag van 2004. Ze kwam tot enkele frappante vaststellingen: het gemiddeld inkomen in de Binnenstad, Sint-Jozef, Kristus Koning, Lissewege en Zeebrugge ligt 6000 euro lager, dan in Sint-Michiels en Sint Andries. Dit is scheel al gauw 500 euro per maand.

Het gemiddeld inkomen per aangifte in het Vlaams Gewest beloopt 25620 euro. In Brugge beloopt dit 24527 euro. Dit is gemiddeld 2OOO euro meer dan Gent en Antwerpen. Als stad scoort Brugge dus relatief goed, maar minder dan het gemiddelde dan het arrondissement Brugge.

Het is ook opmerkelijk dat in het gehele Noorden van Brugge weinig speelpleinwerking is (geen in Lissewege en Dudzele) geen afdeling van het conservatorium, minder sportfaciliteiten ...Er zijn quasi geen mogelijkheden inzake ontspanning of vorming, zegt Van Volcem die zegt dat het stadsbestuur meer dient te investeringen in het Noorden van Brugge: 'haar engagement moet verder gaan dan wijk up.'

De Brugse VLD vindt dan ook dat elke randgemeente voldoende aandacht moet krijgen en een beleid moet bepaald worden per randgemeente. Assebroek bvb. telt evenveel inwoners als Blankenberge. 'Er dient een beleid te komen die het welvaren in Sint-michiels en Sint-Andries verder laten groeien, maar in het Noorden is er zeker een inhaalbeweging nodig.'

(FN-Meegedeeld-VLD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com