stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=168
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Dr. Van Oyen: Prostaatproblemen nemen toe


Brugge, maandag 24/10/2005. Het Urologisch Centrum van het A.Z. Sint-Jan startte in maart 2004, onder de leiding van het diensthoofd urologie Dr. Peter Van Oyen, met een prostaatkliniek. Het ging toen om een primeur voor ons land die ondertussen door nogal wat andere urologische centra werd overgenomen, mede omwille van de gestegen incidentie van prostaatkanker en de nood aan een georganiseerde multidisciplinaire aanpak van deze aandoening.

PSA

Om de dienstverlening gevoelig te kunnen uitbreiden, is nu de vzw Prostaatkliniek Service Alliantie Vlaanderen (PSA) opgericht. Iedereen, met vragen rond prostaataandoeningen en de behandeling zal er beroep op kunnen doen. Zoveel mogelijk mensen moeten voorgelicht worden om zo levens te helpen redden, zegt Dr. Peter Van Oyen, diensthoofd urologie van het AZ Sint-Jan.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com