stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=18471
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Meer communicatie tussen allochtonen en stadsbestuur nodig?


Brugge, donderdag 14/9/2006. Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen kwamen een aantal zelforganisaties van mensen van allochtone origine en 'bevriende organisaties' een drietal keer samen om hun verzuchtingen naar de Brugse politieke wereld te inventariseren en er de prioriteiten uit te distilleren. Gisterenavond, woensdag 13 september, confronteerden deze zelforganisaties hun voornaamste bevindingen met de vertegenwoordigers van de verschillende Brugse democratische partijen.

Schepen

De zelforganisaties willen een schepen bevoegd voor de integratie van de allochtone gemeenschappen, een stedelijke adviesraad voor de integratie van allochtonen en nieuwkomers, en een integratieambtenaar. Volgens de zelforganisaties is erkenning door en communicatie met het stadsbestuur het basisprobleem. Ze willen dat in de komende legislatuur met voornoemde voorstellen verholpen zien.

Politieke steun

Pascal Ennaert en Jurgen Vanpraet van de lijst sp.a-spirit-Brugse Samenwerking erkennen het probleem en willen de drie voorstellen na de verkiezingen zo vlug mogelijk gerealiseerd zien. Ze formuleren hierbij wel twee voorwaarden: de andere schepenen, ambtenaren en adviesorganen mogen hierdoor hun verantwoordelijkheid voor de allochtonen niet ontlopen én een en ander 'moet vanuit een positieve invalshoek gebeuren: 'Er is absoluut geen nood aan een integratieschepen die enkel plichten oplegt of met de vinger wijst. Zo´n schepen, ambtenaar en adviesorgaan moeten de interculturele ontmoeting ten goede komen,' zegt Ennaert. 'De interculturele samenleving is één van de belangrijkste uitdagingen van het ogenblik. In Brugge moeten we de handschoen durven opnemen. Als we dat niet doen wordt de voedingsbodem voor racisme en interraciaal geweld alleen maar groter. Dat kunnen we missen als de pest.'

(FN-Meegedeeld-sp.a-spirit)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com