stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=18759
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugse politiek betreurt weren buitenlanders op kiezerslijst


Brugge, donderdag 5/10/2006. Het feit dat, volgens onze eerdere berichtgeving, een aantal buitenlandse kiezers geweerd zijn van Brugse kiezerslijsten, tengevolge van wat lijkt op ernstige administratieve tekortkomingen bij de Brugse dient bevolking, heeft de Brugse politici geschokt.

Keulen gecontacteerd

Schepen Charlotte Storme (sp.a), bevoegd voor de dienst bevolking, heeft één geval van een echtpaar dat niet op de kiezerslijst staat alvast toegegeven, en heeft inmiddels in de dienst een onderzoek bevolen. Volgens schepen Storme werden alle aanvragers via het E-Loket wel aangeschreven, om hen te melden dat ze hun handtekening onder het dossier moesten zetten, voor de elektronische aanvraag geldig werd en moet dit schrijven wellicht verloren zijn gegaan.
'Dat dit niet gebeurde in de aanvankelijke ontvangstmelding is uiteraard te betreuren, maar een vergissing zou ik het niet durven noemen. Bovendien zullen wij vandaag nog contact zoeken met het kabinet van Minister Keulen, om na te gaan of voor deze gevallen alsnog geen oplossing kan worden gevonden, zodat ze zondag toch kunnen kiezen, maar ik verneem het nu toch wel erg laat,' zegt Storme.

Afwentelen op burger

Gemeenteraadslid Jean Marie-De Plancke (VLD) vraagt een uitgebreid onderzoek naar de details van de aangetoonde gevallen en of er eventueel nog meer waren. 'Dit mag uiteraard niet kunnen, en deze fout afwentelen op de burger, die de wet uiteraard moet kennen, is al te gemakkelijk,' vindt De Plancke.

Samenloop omstandigheden

Ook gemeenteraadslid Rita Brauwers (GROEN!) vindt de hele zaak niet kunnen: 'waarschijnlijk betreft het hier gewoon een samenloop van omstandigheden waardoor deze personen, die duidelijk van burgerzin getuigen – anders ga je niet kiezen als dat niet moet - uiteindelijk hun stemrecht blijken te verliezen. Dit is ten zeerste te betreuren en alles moet gedaan worden, om dit in de toekomst te voorkomen,' zegt Brauwers.

Raadslid Lucien Decoorne (BRON& Decoorne) vindt het 'jammer dat de administratie weer de schuld in de schoenen wordt geschoven. Die mensen voeren het beleid enkel uit, zoals ze wordt opgelegd. Brugge informeert de burger nu eenmaal zo weinig en zo laat mogelijk. Dat is een politieke keuze, waarin die ambtenaren zich moeten naar schikken. Als die buitenlandse stemgerechtigden niet meer en beter werden geïnformeerd in plaats van een gewone ontvangstbevestiging, nadat ze via het e-loket inschreven, dan is dat omdat het bestuur daar nooit een gewoonte van heeft willen maken,' stelt Decoorne.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com