stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19155
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Familiezorg ondersteunt actie rond dementie


Brugge, zondag 5/11/2006. De negen expertisecentra dementie lanceerden deze week de mediacampagne 'Dementie, wat heb jij ervan begrepen?'. Tot en met 11 november sensibiliseren advertenties, een website, radio- en tv-spotjes het publiek om met andere ogen naar dementie te kijken.

Als erkende partner ondersteunt Familiezorg West-Vlaanderen vzw deze actie ten volle ondersteunen met een affichecampagne in haar regiohuizen. Ook thuiszorgorganisaties kunnen immers een steunpilaar zijn voor personen met dementie.

Doorbreken

Soms lijkt dementie onzichtbaar, een zwevende ziekte waar men niet over spreekt. De mediacampagne wil het heersende taboe rond dementie doorbreken. Dementie genuanceerd en positief benaderen is de belangrijkste doelstelling. Op een ludieke manier wil Familiezorg dan ook het grote publiek prikkelen. De affiches in alle Familiezorghuizen en in boekhandel 'De Raaklijn' in Brugge, sluiten aan op de nationale campagne.

Ervaringsdeskundigen helpen familieleden

Vooral familieleden nemen er de zorg op zich van dementen. Partners, zonen en dochters maken het dag in dag uit waar. Mantelzorg is dan ook de kern van de thuiszorg. Uit deze gedachte richtte Familiezorg West-Vlaanderen tien jaar geleden foton op, één van de negen erkende expertisecentra dementie in Vlaanderen. "Een goede ondersteuning van mantelzorgers heeft een gunstig effect op mogelijke gedrags- en stemmingsproblemen die gepaard gaan met dementie. Daarnaast voorkomt dit opnames en wordt de draagkracht van de mantelzorgers sterker. Foton biedt vooral individuele en familiale psycho-sociale ondersteuning. Daarnaast leren gezinnen om te gaan met pijn en verlies. Het klinkt misschien vreemd, maar het dementieproces zorgt soms voor een andersoortig contact, een nieuwe relatie. Ook hier kan de thuisbegeleidingsfunctie een belangrijke rol spelen," zegt Bart Deltour van Familiezorg. "In de thuiszorg verlichten verzorgenden bovendien de zware last van mantelzorgers en zijn ze de langst aanwezige thuiszorgpartners. Alle zorgpartners rond personen met dementie scharen zich wel achter hetzelfde ideaal: mensen blijven mensen, van begin tot eind. Iedereen heeft dan ook recht op menswaardige zorg."

(FN-Meegedeeld-Familiezorg)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com