stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19216
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Walter Rycquart cultuurmanager van het jaar

Nieuws
Brugge, dinsdag 14/11/2006. Walter Rycquart, de zakelijk directeur van de Musea Brugge, mag zich het komende jaar cultuurmanager van het jaar noemen. Hij ontving de erkenning van de Universiteit Antwerpen.

Het prof. Robert Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen wil de kwaliteit van het management in de kunst- en cultuursector stimuleren. Daarvoor werden ook dit jaar twee prijzen toegekend: één aan een ongepubliceerde studie over cultuurmanagement en één aan een cultuurmanager die als rolmodel kan fungeren.

Cultuurmanager 2006

Wat de bekroning van de cultuurmanager betreft, wil de jury er uitdrukkelijk op wijzen dat, in lijn met de verkiezing van vorig jaar, het niet haar bedoeling was op speurtocht te gaan naar nieuw of weinig bekend talent, maar wel naar een manager die voor de cultuursector een grote toegevoegde waarde betekent en als model kan fungeren voor het cultuurmanagement.

"Omwille van de bakens die werden verzet op het domein van het financieel beleid, de marketing, het personeelsbeleid, en de zorg voor infrastructuur met een belangrijke erfgoedwaarde, omwille van de zakelijke en deskundige wijze waarop de Brugse musea werden begeleid naar een geringere financiële afhankelijkheid en omwille van zijn belangrijke rol in de Collectie Vlaanderen, het samenwerkingsverband tussen het Groeningemuseum Brugge, het MSK Gent en het KMSK Antwerpen werd deze prijs, ten bedrage van € 4.000, voor 2006 toegekend aan Walter Rycquart, zakelijk directeur van de Brugse Stedelijk Musea.

Felicitaties

Gisterenavond ontving Walter Rycquart dus, zakelijk leider van de Brugse musea, de prijs van cultuurmanager van het jaar. Hij neemt sinds 2001 de zakelijke leiding van de Brugse musea waar, in duo met artistiek directeur Manfred Sellink.

Burgemeester Patrick Moenaert reageert opgetogen : "deze belangrijke erkenning voor de kwaliteiten van deze cultuurmanager straalt af op de Stad Brugge en bevestigt dat het stedelijk cultuurbeleid van de voorbije jaren vruchten afwerpt. Dankbaar voor de verdiensten uit het verleden van hoofdconservator Valentin Vermeersch, besliste de Stad Brugge in 2001, in aanloop naar het jaar 2002 waarin de stad Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, dat een kunststad als Brugge baat had bij de opsplitsing van de leiding van zijn musea over twee directeurs. Het directeursduo, elk met hun eigen bevoegdheden, had hetzelfde doel voor ogen : de uitbouw van de Brugse musea op een moment waarop zich tal van nieuwe manieren aandienden om de collecties te presenteren, maar ook op een moment dat Brugge zich meer dan ooit als actieve cultuurstad zou profileren. Het resultaat mag gezien zijn : het project Bruggemuseum, het stadshistorische museum dat 7 toplocaties herbergt, geeft de uitstraling van Brugge als museumstad nieuwe glans en de musea werken regelmatig heel nauw samen met andere cultuurpartners, wat leidt tot interessante culturele kruisbestuivingen, zoals recent nog de realisatie van Forum+, ruimte voor hedendaagse kunst in het Concertgebouw. Ik feliciteer Walter Rycquart dan ook allerhartelijkst met de prijs die Universiteit Antwerpen hem heeft uitgereikt".

Ook Cultuurschepen Rosse is opgezet met de cultuurprijs: "ik ben bijzonder fier dat de zakelijk directeur van de Brugse musea zich cultuurmanager van 2006 mag noemen. De titel komt hem ook toe. Niet alleen leidt de man de musea op voortreffelijke wijze langsheen het zakelijk parcours dat gelinkt is aan musea in evolutie. Ook heeft hij de leiding over 170 mensen die bij de Brugse musea werken. Voorts zetelt hij in tal van raden van bestuur van vooraanstaande Vlaamse culturele instellingen en verenigingen, zoals Culturele Biografie Vlaanderen VZW, het erfgoedsteunpunt van de Vlaamse gemeenschap, Cultuurnet Vlaanderen VZW, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, Cultuurcentrum Brugge...en draagt hij zo de culturele faam van Brugge uit."

(FN-Meegedeeld-Musea Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com