stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19218
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stadspersoneelsleden winnen fiets in FietsNaar Kyoto wedstrijd


Brugge, dinsdag 14/11/2006. Sandra Minnebo en Pierre De Vriese waren de twee hoofdwinnaars deze morgen, in de loting van de winnaars van de Fiets Naar Kyoto wedstrijd onder het Brugse stadspersoneel. Voor Pierre De Vriese, die in de Brugse Musea werkt en al 30 jaar naar het werk fietst, kwam de nieuwe fiets als uit de hemel gevallen…

De loting was het hoogtepunt van de wedstrijd, waarbij het Brugse stadspersoneel samen ruim 130.000 kilometer fietste. Ruim naar Kyoto en terug dus.
56% procent van de personeel van het Brugs stadsbestuur gaat regelmatig met de fiets naar het werk. Gemiddeld in Vlaanderen is dat slechts 13%.

Het Brugse stadsbestuur doet nogal wat inspanningen om het fietsgebruik bij de medewerkers te promoten. Zo werden dit jaar weer 100 gloednieuwe dienstfietsen in gebruik genomen. Dat zijn er nu in totaal meer dan 480. De stad voorziet voor volgend jaar van de plaatsing van betere fietsenstallingen, het inrichten van opfrisruimtes, en de ter beschikking stelling van fietsaccessoires.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com