stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19245
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Gouverneur Breyne: wapenbezitters te traag met zich in regel stellen

Nieuws
Brugge, donderdag 16/11/2006. Gouverneur Paul Breyne gaf deze morgen een niet mist te verstane waarschuwing aan wapenbezitters die zich nog niet in regel gesteld hebben met de nieuwe wapenwet. De amnestieperiode voor de aangifte van ongeregistreerde wapens en de mogelijkheid om zich in regel te stellen met de nieuwe wet, loopt af op 9 december 2006, maar heel wat wapenbezitters hebben zich nog niet gemeld. Maar een 4000-tal mensen van geschat 60.000 wapenbezitters is in regel, en de rest riskeert zeer zware boetes en 6 maanden gevangenisstraf.

Wachttijden

De gouverneur vreest, dat nogal wat mensen op het allerlaatste moment zich zullen willen regulariseren, maar dan zullen uiteraard lange wachtrijen ontstaan. Hij noemt het advies van sommige wapenbezittersverenigingen om tot het allerlaatste moment te wachten dan ook 'niet echt verstandig en zeker niet in het voordeel van de leden van deze verenigingen'.

Inzamelactie

In de week van 20 tot 25 november is er een wapeninzamelactie in alle politiezones, waarbij extra personeel zal worden ingezet om het de wapenbezitters mogelijk te maken, zich nog in orde te stellen met de nieuwe wapenwet. Tijdens deze week zal er extra aandacht zijn voor het inleveren van legale en illegale wapens en munitie. Dit is een initiatief vanuit de filosofie van de nieuwe wapenwet, met name een veiligere samenleving creŽren door incidenten met wapens te verminderen.

De wet

Op 9 juni 2006 is de wet over de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, beter gekend als de nieuwe wapenwet, in werking getreden. Deze wet voorziet een strenge bestraffing voor wie illegale of verboden wapens in zijn bezit houdt, verwerft of verkoopt.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com