stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19281
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

De zuidelijke Noordzee moet een open boek worden


Oostende, dinsdag 14/11/2006. 'De zuidelijk Noordzee moet een open boek worden.' Dat was zo een beetje de opdracht die het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een paar jaar geleden kreeg van het SAIL partnerschap, een groep van regionale en lokale overheden en instanties, die rond de Zuidelijk Noordzee actief zijn.

Het resultaat is een boekje geworden, dat duidelijk maakt, dat nadenken over de toekomst van de zee een taak van velen is, en dat zich blind staren op één item tot ondoordachte beslissingen zou kunnen leiden, zegt Ann-Katrien Lescrawaet van het VLIZ.

"State of the Coast of the Southern North Sea" is een 140 bladzijden dik, zeer fraai uitgegeven boek, waarin resultaten van heel wat onderzoeken naar de toestand van de kustreken en kustwateren rond de Zuidelijk Noordzee aanschouwelijk worden vergeleken en geduid. De studie is nodig om een ruimer debat over duurzaam kustbeheer te kunnen voeren, aan de hand van verstaanbare, juiste en up-to-date informatie.

Het boek 'State of the Cost of the Southern North Sea' is uitgegeven in het Engels, en gaat over de kust van Zeeland, Vlaanderen, Nord-Pas de Calais, Kent, Thames en Essex. Daarnaast zijn alle cijfergegevens nog eens veel ruimer ter beschikking gesteld via de website van, het VLIZ.

(FN-Op Locatie)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com