stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=20320
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Studie over omgeving Gaston Roelandtsplein


Brugge, zaterdag 3/3/2007. Burgemeester Patrick Moenaert hoopt, met een studie van de site van De Lijn, die door de stad en De Lijn samen zal worden betaald, duidelijkheid te kunnen scheppen in de mogelijkheden voor de omgeving van het Gaston Roelandtsplein, nadat De Lijn verhuist naar een terrein vlak bij het station. De burgemeester heeft meteen ook beloofd rekening te houden met enkele bestaande voorstellen, ondermeer uitgewerkt door het SAK Assebroek en anderen.

Inspraak

"Nadat één of meerder concrete voorstellen uit de studie zijn gerold, komt er een inspraakronde, waarin de omwonenden en andere belanghebbenden uiteraard inspraak zullen hebben, over wat er uiteindelijk zal gebeuren. Het is geenszins de bedoeling dat we daarover hier in het stadhuis alleen zullen beslissen," zei de burgemeester.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com