stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=20941
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugge krijgt wellicht eigen marathon


Brugge, maandag 23/4/2007. Brugge krijgt, als het aan organisator Rudy Vannieuwenhuyse ligt, eigen marathon.

"Het idee voor de wedstrijd is ontstaan op een promotiestand bij de marathon van Parijs. Daar vlogen folders voor de 10 mijl voor Brugge bijzonder snel de deur uit, terwijl folders voor de Marathon in Antwerpen bijvoorbeeld bleven liggen. De naam verkoopt Brugge en de Gulden Sporen Marathon is omwille van het zeer uitgestrekte parcours over tientallen gemeenten moeilijk blijvend haalbaar,... We zijn dus de voorbije dagen al over het idee om de wedstrijd te herdopen tot Marathon van Brugge aan het brainstormen geweest."

Reactie

In een eerste reactie zegt Brugs schepen voor sport Annick Lambrecht zeker gewonnen te zijn voor de mogelijkheid om binnen de Brugse stadsgrenzen een marathon te organiseren. "Wel moet dit in het college uiteraard besproken worden, want we nemen hier altijd collegiaal de beslissingen. Voor het toerisme zou het alvast een extra troef zijn, maar er zijn uiteraard ook heel wat tegenargumenten te bedenken. Ik zal het voorstel aan het college voorleggen en met hand en tand verdedigen... "

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com