stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21113
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Westtoer in beroep tegen veroordeling


Brugge, woensdag 9/5/2007. De Raad van Bestuur van Westtoer heeft unaniem besist in beroep te gaan, tegen het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg over de overtredingen met subsidies voor toeristische projecten. Het vonnis werd gisteren grondig onderzocht in de zitting van de raad.

De Raad van Bestuur neemt deze beslissing omdat de aanklacht "terug te brengen is tot de moeilijke beginperiode die Westtoer in 2002 heeft gekend wanneer drie toeristische organisaties werden gefusioneerd. De eerste doelstelling van Westtoer was om resultaten te boeken op het terrein en alle krachten werden daarvoor ingezet. Deze resultaten zijn duidelijk zichtbaar, met onder meer de Kustfietsroute en de Kustwebsite. Het is mogelijk dat toen de administratieve afhandeling van projecten wat uit het oog werd verloren," stelt de raad, die er van uit gaat dat er niet "ter kwader trouw" werd gehandeld. Het vonnis was dan ook "buitenmatig streng en ongenadig" stelt de politiek verantwoordelijke gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (sp.a). Van Gheluwe denkt trouwens, dat zelfs na de betaling van de hoge boete, Wersttoer zou kunnen blijven bestaan onder de huidige vorm.

Westtoer blijft ervan overtuigd dat op geen enkel ogenblik niet-gerechtvaardigde subsidies werden aangevraagd.

(FN-Meegedeeld-Westtoer)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com