stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21145
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Hoe lang houdt deal tussen Stad en Cactus stand?

Nieuws
Brugge, zondag 13/5/2007. De Brugse jongerenverenigingen vragen zich met zijn allen af, hoe lang de deal tussen het Brugse Stadsbestuur, Cactus en de Brouwerij Haacht, over de uitbating van de Magdalenazaal, nog stand zal houden. De Vaste Cultuurcommissie heeft voor de tweede keer in een advies ernstige kritiek geuit op de monopolisering van de zaal.

Kristoff Vandermeersch van de werkgroep "iedereen gelijk" is tevreden over het feit dat nu ook Jong CD&V de overeenkomst tussen stad Brugge en Muziekcentrum Cactus, waardoor vele Brugse jongerenverenigingen worden gediscrimineerd, bekritiseert.

Vandermeersch is samen met dertien verenigingen die zich inzetten voor de jeugd reeds 5 jaar bezig, om het Brugse stadsbestuur duidelijk te maken dat de deal tussen de Cactus, de Brouwerij Haacht en de stad nadelig is voor de Brugse jongerencultuur.

"Wij hopen dat een aantal leden van het stadsbestuur, na de tweede uitspraak van de Vaste Cultuurcommissie, zullen inzien dat Brugge zich niet constant belachelijk kan blijven maken in Brussel en dat alle verenigingen eigenlijk recht hebben op een deel van een zaal, die niet voor Cactus gebouwd is en die niet voor Stricto Tempo gebouwd is, maar die door alle Bruggelingen mee betaald is en door alle Bruggelingen zou moeten kunnen gebruikt worden," zegt Kristoff Vandermeersch.

Voorgeschiedenis

De Stad sloot in december 2003 een convenant af met Muziekcentrum Cactus. Deze krijgt door de overeenkomst het exclusieve recht om de Magdalenazaal tegen een bijzonder gunstig tarief te gebruiken gedurende acht maanden van het jaar, telkens twee weekenden. Buiten deze maanden betaalt Muziekcentrum Cactus een vergoeding zoals alle andere Brugse verenigingen. Volgens de Vaste Nationale Cultuurcommissie is hierbij sprake van discriminatie. Voor de drankbedeling van de Magdalenazaal sloot stad Brugge een overeenkomst met brouwerij Haacht. De uitbating van de zaal werd later ook toegewezen aan de brouwerij na een concessieovereenkomst met vzw Stricto Tempo, een zustervennootschap van Muziekcentrum Cactus. Deze concessie werd toegewezen door een jury van brouwerij Haacht waarin Schepen van Cultuur Yves Roose (SP.A) stad Brugge vertegenwoordigt.

Vzw Stricto Tempo legt klaarblijkelijk zeer moeilijk haalbare financiŽle voorwaarden op aan andere verenigingen dan Muziekcentrum Cactus voor de verhuur van de Magdalenazaal.

De werkgroep "Iedereen gelijk", die dertien verenigingen die zich inzetten voor de jeugd vertegenwoordigt, diende intussen een klacht in tegen het Brugse stadsbestuur. Een klacht die nu voor de tweede keer tot een zeer gelijkaardig advies heeft geleid...

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com