stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21201
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bisdom Brugge blijft op zoek naar priesters


Brugge, zaterdag 19/5/2007. Ondanks het feit dat het Bisdom Brugge de meeste seminaristen heeft en de meeste priesterroepingen en -wijdingen, wil bisschop Mgr. Van Gheluwe nog meer kandidaten lokken voor het ambt. 2 priesterwijdingen dit jaar volstaan niet voor het Bisdom Brugge, dat verder gaat met haar actieve speurtocht naar kandidaat-priesters. De bisschop hoopt op 3 tot 4 per jaar. Het opspeuren van roepingen gebeurt in Brugge op verschillende manieren, ondermeer via de website www.priesterworden.be, waarop reeds 20 kandidaten af kwamen.

2 wijdingen

Op 1 juli zal mgr. Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge, Wim Vangheluwe (26) uit Torhout tot priester wijden in de parochie Wijnendale. Het is daar de eerste ooit. In oktober zal ook broeder Dirk Huys van de Mariale Gemeenschap "Moeder van Vrede" in Meetkerke tot priester worden gewijd, maar dat is niet genoeg...

Volgens Mgr Van Gheluwe heeft het Bisdom "priesters nodig in verhouding tot het aantal mensen dat tot de kerk wil behoren. Drie tot 4 priesterroepingen per jaar, gedurende de komende 50 jaar betekent dat ons Bisdom wellicht goed begeleid zal kunnen worden."

Stijging aantal roepingen

"Ik denk dat het aantal roepingen in de komende jaren weer een beetje zal stijgen, en denk dat wij met een aantal leken en diakens zo goed op weg zijn met onze vorming, dat de kerk niet alleen moet dragen op priesters, maar op een bredere basis. Met deze bredere basis is het aantal proesters dat wij nodig hebben niet zo groot."

Succes onverklaarbaar

Voor het succes van het Brugse bisdom, dat al 100 jaar lang meer roepingen kent dan de andere bisdommen, heeft de bisschop geen verklaring. "West-Vlaanderen heeft momenteel 700 priester, Oost-Vlaanderen dat veel groter is, moet het met maar 500 stellen. Dat is dus niet van de laatste 10 jaar, dat wij meer roepingen hebben, ook vrouwelijke roepingen... Sommigen zeggen: dat zijn West-Vlamingen, activisten, mensen die wat willen doen."

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.priesterworden.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com