stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21526
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Hemel klaart op boven Ferryways


Oostende, zaterdag 16/6/2007. Nadat er gisteren vrijdag 15 juni 2007 via de handelsrechtbank van Brugge een "stand still" bekomen was, hebben vervolgens de voorlopige bewindvoerders van Ferryways en Sea Road Stevedores Oostende vandaag nieuwe perspectieven komen toelichten bij het personeel van beide bedrijven. Volgens Etienne Claes, van de bedienden en kaderafdeling van het ACV, lijkt het er op dat de hemel al wat opklaart boven Ferryways Oostende.

Alle activiteiten worden hervat en vanaf volgende week is er terug een operationele heropstart. Er zijn vooruitzichten dat Cobelfret via zijn dochtermaatschappij Dart Line een verzekerd getal van 200.000 units op jaarbasis via Oostende verscheept.

"Het resultaat is dat de tewerkstelling van de werknemers grosso modo gevrijwaard blijft," zegt Claes. "Een voorlopige tussenstand in een voor het personeel zeer onverkwikkelijke zaak, waarin de werknemers als speelbal in het economisch spel van financiŽle belangengroepen zijn gebruikt en ook misbruikt. Maak het maar effen mee dat je wordt overgenomen door een grotere groep, waarbij je denkt dat meer werkzekerheid zult hebben en waar je na een goede week de melding krijgt dat er een faillissement boven je hoofd hangt en je je afvraagt waar je op het einde van de maand uw rekeningen van zult betalen. De volgende weken zullen deze zaken wel nog verdere uitwerking en concretisering vergen, maar we hebben alvast goede hoop."

(FN-Meegedeeld-ACV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com