stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21544
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

UNIZO: Werken op A17 duren veel te lang

Economie
Brugge, maandag 18/6/2007. UNIZO Noord West-Vlaanderen, de Unie van Zelfstandige Ondernemers in de regio Brugge – Torhout – Oostende is ontevreden over de trage voortgang van de werken aan de A17 bij de afrit Ruddervoorde en Torhout.

"Op andere plaatsen wordt bij dergelijke werken met verschillende ploegen 's avonds doorgewerkt, en dat zou, omwille van het grote belang van de A17 voor de regio hier ook moeten," zegt regiodirecteur Frederic Serruys. "Bovendien zijn tegelijkertijd ook afritten van de E40 i Loppen en Gistel deels of volledig afgesloten wegens wegenwerken. Deze afritten vormen een alternatieve mogelijkheid om vanuit Oostende en Brugge op een vlotte manier Torhout te bereiken, maar door de slechte coördinatie tussen de werken op de A17 en die op de E40 is Torhout nu quasi onbereikbaar. Daarbij komt dan nog dat de Vlaamse overheid ook werkt aan de gewestweg in Torhout. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke werken zo'n lange tijd in beslag nemen," aldus de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

UNIZO verwijst naar de werken aan de N31 in Brugge om aan te tonen dat communicatie wel vlot kan verlopen, in samenspraak met het stadsbestuur op wiens grondgebied de werken plaatsvinden.

De opeenstapeling van grote werken aan een aantal gewestwegen in de Regio Noord-West-Vlaanderen brengt grote frustraties met zich mee voor ondernemers en leveranciers die in de regio wonen en werken. Vooral de slechte afstemming van de verschillende werken en de povere communicatie rond die werken brengt heel wat wrevel met zich mee.

"Uiteraard zijn de werken nuttig en noodzakelijk maar het is duidelijk dat ze niet op elkaar werden afgestemd en dat de regio Torhout daar bijvoorbeeld zwaar onder te lijden heeft. Wij pleiten vooral naar een degelijke informatieverlening naar ondernemers inzake wegenwerken. Dit betekent tijdig aankondigen, alternatieve routes aangeven en een correcte timing doorgeven aan ondernemers," zegt Serruys.

UNIZO verwijst naar andere werken waar de communicatie wél vlot verloopt en waar de hinder effectief beperkt wordt. Naar aanleiding van de grootschalige werken aan de St. Pieterskaai te Brugge werden folders opgemaakt waar alle informatie over deze werken staat aangegeven. Deze folders werden door Stad Brugge opgemaakt en door UNIZO bedeeld.

"Wij streven ernaar om dergelijke succesvolle formules van samenwerking ook met andere gemeenten aan te gaan," verklaart Frederik Serruys, regiodirecteur bij UNIZO.

(FN-Meegedeeld-UNIZO)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com