stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21567
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Legeweg in Sint-Andries krijgt fietspaden


Brugge, dinsdag 19/6/2007. Het Brugse college van burgemeester en schepenen heeft beslist, dat er afzonderlijk fietspad 2 enkelzijdige fietspaden komen, tussen de N31 en de Sint-Hubertuslaan langs de Legeweg, in Sint Andries. Dat blijkt uit een antwoord van de burgemeester op een vraag van gemeenteraadslid Martine Matthys (CD&V), die als werknemer van de gevangenis dagelijks de verkeersonveilige situatie van de Legeweg geconfronteerd wordt.

"Vooral voor de talrijke personeelsleden van de gevangenis die met de fiets komen is deze weg zeer onveilig door het drukke autoverkeer uit beide richtingen wellicht veroorzaakt door het feit dat de Legeweg als sluikweg gebruikt wordt om de Expresweg te vermijden," zegt Matthys.

Voorbereidingen gestart

Het stadsbestuur start voor de aanleg onderhandelingen op met de Regie der Gebouwen, eigenaar van de gronden voor het Penitentiair Complex, om een deel van de groenstrook te verwerven zodat een enkelrichtingsfietspad kan worden gerealiseerd. Het project bevindt zich nog in de conceptfase. De uitvoering mag ten vroegste in 2009 worden verwacht.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com