stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=21576
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Jenever op lijst beschermde kwaliteitsproducten


Nationaal, woensdag 20/6/2007. Het Europees Parlement heeft in plenaire zitting een definitief besluit genomen over de definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken. Deze verordening kent onder meer een herkomstbenaming toe aan jenever, waardoor verschillende soorten Vlaamse jenever, waaronder de Hasseltse, Balegemse en Oost-Vlaamse graanjenever, voortaan een universele bescherming genieten.

De oorsprongbenaming geeft aan dat de producten in kwestie verbonden zijn aan een streek. Een historisch feit dat Stefaan Van Laere, zowat de autoriteit op het gebied van jenever, al lang verkondigd. De specifieke bereidingswijze of de gebruikte ingrediŽnten maken jenever eigen aan onze streek. Voor jenever betekent dit dat de naam jenever vanaf nu enkel nog gebruikt mag worden indien hij werd gestookt in Vlaanderen, Nederland en enkele delen van Frankrijk en Duitsland. Volgens Van Laere is de jenever overigens aan een opvallende heropleving toe.

Belang

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels wijst op het grote belang van deze erkenning: "Door deze Europese bescherming krijgt de producent de kans om zijn producten buiten de streek te promoten en tegelijk wordt er voor gezorgd dat de consument ze (h)erkent als een eerlijk streekproduct. Met deze verordening heeft het Europees Parlement opnieuw bewezen dat de interne markt er in de eerste plaats is om de eerlijke handel in kwaliteitsproducten te promoten en de consument te beschermen. Reeds sinds 1992 bouwt Europa aan de bescherming van streekproducten en vandaag was het de beurt aan de sterke dranken, die steunen op een rijke traditie."

(FN-Eigen Berichtgeving-EP-N-VA)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com