stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22226
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugge overtreedt Wet op Privacy met subsidiereglementen (U)

Nieuws
Brugge, dinsdag 21/8/2007. Volgens de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten bevat de huidige regeling van het Brugs stadsbestuur voor het toekennen van subsidies aan jeugd- en andere verenigingen een schending van de wet op de privacy. Sinds enige tijd bestaat er een conflict tussen het Brugse stadsbestuur en enkele jeugdwerkinitiatieven, waaronder Jong & Hib, die activiteiten voor holibijongeren organiseert. Zoals bekend weigert Jong & Hib een ledenlijst aan de stad te bezorgen, omdat dat een schending van de wet op de privacy zou inhouden.

Volgens Marc Ipermans, co÷rdinator van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, die hierover te rade ging bij de commissie die waakt over de toepassing van de wet op de privacy, blijkt dat Jong & Hib gelijk heeft, en dat Brugge de wet op de privacy met de voeten treedt. Uit het antwoord blijkt immers, dat de stad wel ledenlijsten mag opvragen, maar enkel bij wijze van uitzondering in het kader van een niet-systematische controle voor het toekennen van toelagen. Het systematisch en a priori opvragen van ledengegevens zoals de Brugse regelgeving voorziet, mag niet. Het stadsbestuur vraagt jaarlijks een volledige ledenlijst op 31 augustus. De commissie beveelt aan, om ledengegevens niet systematisch bij te houden, maar enkel tijdelijk wanneer een controle dat noodzaakt. Enig ander gebruik zou immers een inbreuk vormen op de privacy.

Volgens het advies, heeft Jong en Hib de nodige argumenten om tegen in de Brugge geldende erkenningsvoorwaarde van een ledenlijst naar de rechter te stappen. Jong en Hib pleit er al langer voor, dat deze erkenningsvoorwaarden zo worden opgesteld dat ook niet-traditionele socio-culturele verenigingen er aan kunnen voldoen.

Brugs schepen voor Jeugdzaken Lieve Mus reageert in eerste instantie met nogal wat verbazing "want het reglement werd door de Jeugdraad goedgekeurd" en "wie onder een reglement een subsidie aanvraagt aanvaardt daarmee het reglement," maar, "als wij fout zijn zullen wij dat uiteraard toegeven en zullen wij de reglementering aanpassen, maar geef mij alvast nog enkele dagen de tijd om de tekst en de eventuele implicaties verder te bestuderen."

Overigens hebben tal van andere gemeenten gelijkaardige subsidieregels, die dan dus ook een schending van het recht op privacy inhouden.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com