stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22655
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Groene Gordel Front legt klacht neer bij ombudsman

Nieuws
Brugge, woensdag 19/9/2007. Vandaag heeft het Groene Gordel Front een tweede klacht ingegdiend bij de Brugse ombudsman, Marc Carlier, omdat ze een betere en transparantere dialoog wil met het stadsbestuur de Westvlaamse intercommnale WVI. Een eerste klacht wegens onbehoorlijk bestuur, waarvan vooral het Brugse schepencollege het doelwit was, werd door de Brugse Ombudsman niet ontvankelijk verklaard, omdat de Ombudsman zich niet uitlaat over hoe de politiek werkt, wl over de administratie. De nieuwe klacht richt zich tegen WVI, een intercommunale waar de Stad Brugge lid van is, die namen de stad het dossier van een tweevaksbaan langs het Lappersfortbos onderzoekt.

"Ons eerste contact met WVI was hoopvol," zegt Luc Vanneste, "en ze wilden onze versie wel bestuderen, maar daarna volgde algemene stilte. Herhaaldelijk hebben wij bij de WVI om communicatie en informatie gevraagd en ook bij hen ook voor de deur gestaan, helaas zonder resultaat. Dus wenden wij ons nu tot de bevoegde ombudsman van de stad Brugge. In de verdediging van het weerloze en de bewoners voelen we ons in de steek gelaten door onze overheid en haar intercommunales. We willen vermijden dat anderen dat ook overkomt in de toekomst."

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com