stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=23611
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Expresweg N31: Actiegroepen vragen meer van Crevits

Economie
Brugge, maandag 7/1/2008. Verschillende actiegroepen vragen Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits om naast een een aangekondigde studie voor de aanpak van de knelpunten op de expressweg N31 aan de Legeweg en de aansluiting met de Bevrijdingslaan ook werk te maken van een fietsovergang aan de Zandstraat ten behoeve van de omliggende scholen en van een veilige doorgang door Lissewege.

In een open brief schrijven het Bloemendaelecomité, Groen vzw, Expresweg Veiliger, de Fietsersbond, de verantwoordelijken van de school de Lisblomme en de mensen uit de basisgemeenschappen te hopen op de totale beveiliging van de expressweg N31, en dat het gemaakte Milieu Effecten Rapport als leidraad zou dienen. Het niet uitvoeren van een open sleuf door Sint Andries zou volgens de actiegroepen door de op en neer beweging om van de ene tunnel in de andere te rijden, wat bij filesituaties immers voor veel ongevallen kunnen zorgen.

(FN-Meegedeeld-BC)

------------------------
Open brief aan Minister Hilde Crevits


Geachte Minister Crevits,


Het Bloemendaelecomité, Groen vzw, Expresweg Veiliger, de Fietsersbond, de verantwoordelijken van de school de Lisblomme en de mensen uit de basisgemeenschappen namen met genoegen kennis dat de ondertunnelingswerken op de drukste gewestweg van Vlaanderen aan de Koning Astridlaan Astridlaan en de Witte Molenstraat bijzonder goed vorderen. Bovendien zijn we verheugd
dat u een studieopdracht gaf om 2 van de ontbrekende knelpunten op de N31, die nog niet in uitvoering, aanbesteding of ter studie waren, ook met spoed verder te bestuderen.

Het gaat namelijk over het kruispunt van de N31 met de Legeweg, beter gekend als het kruispunt aan het penitentiair complex. Dit kruispunt is de laatste jaren een enorm knelpunt geworden mede door het sluipverkeer dat uit Jabbeke komt. In het Milieu Effecten Rapport, dat u in bijlage kan raadplegen, wordt aanbevolen om vanaf de Legeweg de N31 in een open sleuf te leggen. Deze oplossing is een heel stuk veiliger, dan de golvende beweging om van de ene tunnel in de andere te rijden, wat bij filesituaties voor veel ongevallen kan zorgen. Bovendien is het een stuk milieuvriendelijker op gebied van uitstoot van CO2 en op gebied van geluidsoverlast. Tenslotte wordt door de realisatie van de open sleuf, de mogelijkheid gecreëerd om de overgang aan de Zandstraat, temidden van tal van scholen, na meer dan 20 jaar afgesloten te zijn, weer open te stellen voor de zwakke weggebruiker door het realiseren van een passerelle voor deze doelgroep. Gezien de geplande recreatieve fietsbruggen over de N31 op Sint-Pieters en aan de Tilleghemstraat is onze vraag naar een oplossing voor de Zandstraat (tot aan het afsluiten eind de jaren '80 een drukke fietsroute) dan ook een must. We dringen er daarom heel erg op aan dat bij de studie van het kruispunt met de Legeweg, het eindbeeld volgens de MER-studie, de open sleuf, niet mag gehypothekeerd worden.

Het tweede kruispunt dat ter studie ligt is de Bevrijdingslaan. Daar Brugge een groot deel van het verkeer dat nu nog via de Koning Albertlaan Brugge binnenrijdt in de toekomst via de hoofdinvalsweg van Brugge wil afwikkelen, drong een versnelde realisatie van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van het Waggelwater zich op.

We betreuren dat voor Lissewege momenteel niet voor een duurzame oplossing wordt gekozen in de vorm van een ondertunneling, en blijven hier dan ook voor ijveren.

Wij hopen dan ook dat u, samen met de Brugse coalitie en het Provinciebestuur verder werk zal maken van de totale beveiliging van de N31, en dat u hierbij het gemaakte Milieu Effecten Rapport als leidraad ter hand neemt . Nu verder aarzelen om de N31 grondig aan te pakken zou onbegrijpelijk zijn. Het bewijs is alvast geleverd dat een snelle aanpak mogelijk is! We kijken alvast uit naar de komende opening van de tunnels aan de Koningin Astridlaan en de Witte Molenstraat en nodigen u bij deze uit om met de actiegroepen de ontbrekende knelpunten te komen bekijken!

Met vriendelijke groet,

Andries Neirynck namens het Bloemendalecomité
Geert Demeyere namens Expresweg Veiliger en Fietsersbond Brugge
Erik Ver Eecke namens Groen vzw
Stefan Grillet namens mensen uit de basisgemeenschappen
Directeur: Dhr G. De Smet, namens de Lisblomme delisblomme@skynet.be


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com