stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24094
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Vlaamse overheidsdiensten gaan staken


West-Vlaanderen, woensdag 5/3/2008. Het zit er dit in dat de Vlaamse overheidsdiensten in West-Vlaanderen zeer binnenkort gaan staken. Dat meldt Rudy Delaere, de fewestelijk secretaris ACOD-Overheidsdiensten.

Gisteren hebben de vakbonden namelijk officieel te horen gekregen dat de Vlaamse Overheid niet bereid is om tegemoet te komen aan de eisen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront rond een Sectoraal Akkoord 2008-2009, waarbij de bonden 5% koopkrachtverhoging vroegen.

Die verhoging, die in de salarisschalen, de eindejaarstoelage en het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques hadmoeten zitten komt er dus niet uit het overleg en het "onderhandelingsdocument" dat de Vlaamse overheid voorlegt noemt Rudy Delaere van het ACOD "ronduit provocatief": "Het gaat bijna uitsluitend over afbouw van statutaire rechten tot zelfs invoeren van een bijkomende, regelrechte ontslagregeling. In deze omstandigheden verplicht de Overheid ons om de onderhandelingen af te breken en ons op te maken voor harde syndicale acties," besluit Delaere.

(FN-Meegedeeld-ACOD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com