stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24105
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Het Concertgebouw staat op de culturele kaart.

Cultuur
Brugge, donderdag 6/3/2008. Het Rode Gebouw op het Brugse Zand heeft vandaag cijfers bekend gemaakt, onder meer van het publiek dat het de moeite vindt om naar Brugge af te zakken. Bij de verschillende grafieken die daarbij werden gepresenteerd, is die van de publiekssamenstelling wellicht de interessantste om de wereld in te sturen.

Hoewel het hier enkel gaat over 3 voorstellingen: een muziekuitvoering met l'Orchestre des Champs Elysées, een vroege opera van Poliziano 'Orfeo' en een dansvoorstelling, d'Avant in het kader van December Dance, maakt het Concertgebouw statistieksgewijs een schema van de publiekssamenstelling. Daarin zien we dat bij de dansvoorstelling tot 80% mensen tot 60 jaar erop af komen, maar dat het jongere publiek niet achterwege blijft.

Wat bij de algemene statistiek opvalt is dat de overgrote meerderheid van de concertganger ouder is dan 50. Misschien een cliché: oudere wijn heeft maturiteit. Beweren dat de statistiek de publiekssamenstelling van 6 jaar Concertgebouw vertegenwoordigt, is niet de bedoeling, het is een momentopname, maar geeft wel een mooi beeld.

Hugo Van Damme, voorzitter van de raad van Beheer van het Concertgebouw, stelt vast dat er na zes jaar reeds veel is bereikt en dat het Concertgebouw een Culuurtempel is die in het Cultuurlandschap reeds op de kaart staat en zeker voldoet aan de eisen van 'Open Grandeur' van minister Anciaux, waar het Concertgebouw naast de subsidiepot viel.

Vorig jaar kreeg het Concertgebouw 70 000 bezoekers over de vloer, er was een publieksbezetting van 78 %. Volgens Van Damme waren December Dance en Bad Boys twee activiteiten die het meest de moeite waren om mee te maken.

(Patrick Pieters-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com