stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24152
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Toch betere verlichting voor fietspad Jules Van Praetstraat


Brugge, dinsdag 11/3/2008. Na herhaalde vragen van gemeenteraadslid Martine Matthys (CD&V) zal er aan de kant van de Damse Vaart in de Jules Van Praetstraat toch straatverlichting worden aangepast, om het dubbel fietspad veiliger te maken.

"'s Avonds is het levensgevaarlijk om dit fietspad te gebruiken omdat de verlichtingsarmaturen zich in de kruinen van de bomen bevinden. Bijgevolg worden de rijvakken slechts ten dele verlicht en blijft het fietspad in complete duisternis gehuld," klaagde Matthys onlangs aan, op vraag van buurtbewoners. "Na mijn vraag vorig jaar werden de bomen iets gesnoeid, maar veel effect gaf dit niet: zowel het rijvak als het fietspad bleven onverlicht."

In antwoord op de vraag van Matthys heeft het stadsbestuur een offerte gevraagd aan Eandis, om de huidige verlichtingspalen te laten vervangen door lagere. Het ontvangen voorstel zal dan aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden.

(JVM-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com