stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24166
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zedelgem voorstander van stadion zonder winkelcomplex in Loppem


Brugge, woensdag 12/3/2008. In het kader van de opgestarte MER-procedure over de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge, en de plaats van een eventueel nieuw stadion voor Club Brugge, annex winkelcomplex, zal de Zedelgemse gemeenteraad haar advies aan de Vlaamse regering aanpassen.

"Gelet op de adviezen van de gemeenteraden van Brugge en Oostkamp en de interpellaties in het Vlaams Parlement, en de inhoud van het voorgelegde studiedocument in het kader van de MER-procedure, hebben wij in de meerderheidsfractie CD&V-NIEUW beslist om het eerder antwoord aan Vlaams Minister-President Peeters aan te vullen. Op de gemeenteraad van morgen, donderdag zal een dergelijk aanvullend antwoord worden geformuleerd, waarbij aan de gemeenteraad de tekst zal worden voorgelegd," zegt burgemeester Hilaire Verhegge (CD&V-NW). "In de meerderheidsfractie is afgesproken dat deze tekst door iedereen zal worden ondersteund."

De tekst stelt "sterk gekant te zijn tegen een oplossing waarbij het stadion wordt opgericht buiten het grondgebied van Zedelgem, maar wel in de onmiddellijke omgeving ervan, zoals in het Chartreusegeboed of Stockvelde."

"Dit leidt er immers toe dat de mogelijke problemen voor Loppem even groot, of bijna even groot, zijn, terwijl de gemeente Zedelgem er dan geen zeggenschap meer over heeft," vindt de burgemeester. "Deze oplossingen zijn trouwens ook slechter voor de Groene Gordel, die daarmee op die plaats zelfs volledig zou dreigen te verdwijnen, zeker wanneer het tot een combinatie Chartreuse - Stockvelde zou komen. In deze omstandigheden stelt CD&V voor een stadion in Loppem te bouwen, maar dan zonder het nu voorziene bijhorend winkelcomplex. Uiteraard roept dit dan een vraag op naar de financiering van het nieuwe stadion, maar daar vraagt de gemeenteraad van Zedelgem aan de Vlaamse Regering om dit stadion hoofdzakelijk met overheidsgeld te bouwen, zodat dat het bijhorend winkelcomplex niet nodig is," besluit burgemeester Hilaire Verhegge.

(JVM-Meegedeeld-PA)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com