stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24566
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Ombudsman: voortuintjes Sint-Jozef zijn verantwoordelijkheid stad


Brugge, vrijdag 2/5/2008. De Brugse Ombudsman, Marc Carlier, kondigt een vrij spoedige oplossing aan, voor de eigenaars van woningen met voortuintjes in de sociale wijk in Sint-Jozef. In twee aanbevelingen heeft Carlier aan de stad een gefaseerde aanpak gevraagd, van de versleten verhardingen op het openbare domein in de sociale woonwijken.

Aanslepende kwestie

De kwestie is eigenlijk verre van nieuw. Heel wat voortuinstroken en trottoirs in de sociale wijken blijken aan herstelling toe en de stad 'leek vergeten te zijn', dat de herstelling haar verantwoordelijkheid was. Een klacht van één enkele bewoner over zijn oprit bracht de zaak aan het rollen.

De wegendienst had geweigerd de openbare oprit, ooit aangelegd door de stad te Het doorschuiven van de verantwoordelijkheid van een stuk openbaar domein naar de burger zonder dat daarover een contract of reglement bestaat, noemt de Ombudsman in zijn jaarverslag een wankel principe. Wij konden aantonen dat de Stad zich eind jaren zestig engageerde om in te staan voor het onderhoud van alle verhardingen in de sociale woonwijken van Sint-Jozef inclusief de opritten. Deze oude engagementen gelden dus nog altijd. Op vraag van het College onderzoeken de Wegendienst en de Groendienst momenteel hoeveel een globale aanpak zou kosten. De definitieve beslissing over de heraanleg is er nog niet, maar het dossier zit wel op de goede weg,' zegt Carlier.

(FN-Eigen Berichtgeving)Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com