stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24945
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Burgemeester Moenaert weigert opnieuw hoofdelijke stemming


Brugge, dinsdag 24/6/2008. Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) heeft in de gemeenteraad opnieuw een door de oppositie aangevraagde hoofdelijke stemming geweigerd. Gemeenteraadslid Alain Quataert (Vlaams Belang) vroeg de hoofdelijke stemming, over de toekenning van een subsidie aan vzw horizon Afaq en kreeg die niet.

Onwettelijk

Gouverneur Paul Breyne heeft het Brugse Stadsbestuur en de burgemeester reeds eerder terecht gewezen, omdat de burgemeester, onder meer tijdens de gemeenteraad van 29 mei 2007, de zelfde tactiek hanteerde. De gouverneur stelde toen expliciet, "dat volgens de bepalingen van het gemeentedecreet elk gemeenteraadslid mondeling moet kunnen stemmen". De Brugse aanpak, waarin in regel per fractie gestemd wordt, is gebaseerd op de oude gemeentewet en rust vooral op praktische redenen, omdat op de agenda meestal een 100-tal punten staan en mondeling stemmen dan moeilijk werkbaar is.

Vlaams Belang zal de gouverneur nu wellicht vragen de stemming over de subsidie ongeldig te laten verklaren. Rita Brauwers van Groen! hoopt via de stadsscretaris de burgemeester ter toe te kunnen bewegen de wet te respecteren.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com