stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24963
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bisschop vraagt ruimhartiger aanpak mensen zonder papieren


Brugge, zondag 29/6/2008. De bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, vraagt de regering voorrang te verlenen aan een meer humanitaire benadering van het vraagstuk migranten en mensen, zonder papieren. In het bisdom Brugge zijn veel religieuzen, pastoraal verantwoordelijken en andere gelovigen actief in de ondersteuning en begeleiding van deze mensen en de bisschop ontmoette gisterennamiddag in het bisschopshuis te Brugge een groep mensen zonder papieren.

Ook in onze regio

De ruim twintig mensen zonder papieren zijn afkomstig uit Loppem, Izegem, Brugge, Oostende en Blankenberge en tijdens het gesprek luisterde Mgr. Van Gheluwe met grote aandacht naar hun persoonlijke en zeer verschillende verhalen. De bisschop was vooral diep onder de indruk van de overlevingskracht en moed van deze mensen maar ook van hun bijna wanhopige schreeuw om recht en toekomst. De bisschop zei "dat hij zich schaamde voor de wijze waarop ons land omgaat met deze mensen die zoeken naar een veilige woonplaats, en onder meer voor de vele jaren dat men hen in onzekerheid laat over hun toekomst - dat leidt fataal tot wanhoop."

Met deze ontmoeting, die plaatsvond op de vooravond van een manifestatie in Brussel voor de regularisatie, geeft de bisschop van Brugge een sterk teken van medeleven vanwege de kerkgemeenschap. "Zij verdienen daarin aangemoedigd en bevestigd te worden. Christus zelf deed een nadrukkelijke oproep tot grote barmhartigheid en mededogen. De bisschop drukte zijn verbondenheid uit, met pastoor DaniŽl Alliet en zijn pastorale equipe en sloot zich ook aan bij de dringende oproep om de regels voor de regularisatie ruimhartig te maken, ze dringend te publiceren en zonder verwijl van kracht te laten worden.

Volgens Geert Dedecker van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, is een dergelijke oproep van groot belang.

(FN-Meegedeeld-Bisdom Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com