stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=24986
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Actiegroepen: niet volgen MER Expressweg een vergissing

Nieuws
Brugge, dinsdag 8/7/2008. Volgens de verschillende atiegroepen actief rond de expressweg is het niet volgen van het Milieu Effecten Rapport voor de verdere aanpak van de drukste verkeersader in de regio een vergissing. Het Bloemendaelecomité, Groen vzw, Expresweg Veiliger, de Fietsersbond en verschillende basisgemeenschappen dringen aan op "voldoende politieke moed bij Minister Crevits bij de verdere optimalisatie van de drukste gewestweg van Vlaanderen." De voorbije weken bleek, o.a. bij het ongevallen aan de Chartreuseweg en de Legeweg, nog eens pijnlijk hoe gevaarlijk de N31 is.

Eerstdaags wordt de studie voor de aanpak van het kruispunt van de N31 met de Legeweg, beter gekend als het kruispunt aan het penitentiair complex, en het kruispunt met de Bevrijdingslaan, ter hoogte van het Waggelwater, aanbesteed.

MER volgen

"In het Milieu Effecten Rapport, wordt aanbevolen om vanaf de Legeweg de N31 in een open sleuf te leggen. Deze oplossing is een heel stuk veiliger, dan de golvende beweging om van de ene tunnel in de andere te rijden, wat bij filesituaties voor veel ongevallen kan zorgen. Zoals de plannen er nu uit zien komen er anders 5 tunnels na elkaar," zegt Andries Neirynck van het Bloemendalecomité onbegrijpend. "Bovendien is het een stuk milieuvriendelijker op gebied van uitstoot van CO2, fijn stof, en op gebied van geluidsoverlast."

Zandstraat

"Door de realisatie van de open sleuf wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om de overgang aan de Zandstraat, temidden van tal van scholen, na meer dan 20 jaar afgesloten te zijn, weer open te stellen voor de zwakke weggebruikers door het realiseren van een passerelle," zegt Geert Demeyere van de Fietsersbond. "Een gelijkaardige fietsbrug werd de afgelopen dagen gerealiseerd aan het de nieuwe tunnel ter hoogte van de Koningin Astridlaan."

"We dringen er daarom op aan dat bij de studie van het kruispunt met de Legeweg, het eindbeeld volgens de MER-studie, de open sleuf, niet mag gehypothekeerd worden. Bovendien vragen we dringend een opwaardering van de voetgangerstunnel aan de Diksmuidseheirweg tot een gecombineerde voetgangers- en fietsertunnel zoals de nieuwe tunnel aan de Witte Molenstraat," vult Andries Neirynck aan.

Het tweede kruispunt dat ter studie ligt is de Bevrijdingslaan. Brugge wil in de toekomst een groot deel van het verkeer, dat nu nog via de Koning Albertlaan aankomt, via die hoofdinvalsweg afwikkelen, en daarom dringt een versnelde realisatie van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van het Waggelwater zich op.

Lissewege

"We dringen ten slotte aan dat er voor Lissewege een duurzame oplossing wordt gekozen in de vorm van een ondertunneling," zegt Directeur De Smet van basisschool De Lisblomme. "Wij hopen dat Minister Hilde Crevits, samen met de Brugse coalitie en het Provinciebestuur verder werk zal maken van de totale beveiliging van de N31, en dat hierbij het gemaakte Milieu Effecten Rapport als leidraad ter hand wordt genomen. Het bewijs is alvast geleverd dat een snelle aanpak mogelijk is!"

(FN-Meegedeeld-EVE/Foto: Zandstraat)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com