stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25000
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Werknemers Bombardier aanvaarden sociaal pakt


Brugge, woensdag 9/7/2008. Deze namiddag hebben ardbeiders en bedienden van Bombardier, zij het met een nipte meerderheid, de kostenbesparingen voorgesteld door de sociaal bemiddelaar aanvaard. Het referendum resulteerde in 57,4 % ja stemmen en 42,6 % nee stemmers. 77% van de werknemers stemden.

"Het voorstel van de sociaal bemiddelaar is dus aanvaard, maar onder zware druk en met tegenzin," zegt via Steven Bogaert, hoofdafgevaardigde van ACV-Metaal in Bombardier, die de wijze waarop het akkoord er kwam als "chantage" bestempelt. "Wij eisen nu zeer snel een toezegging van de Bombardier-top over de beloofde compensaties voor het verliezen van de bestelling Gewestelijk expressnet, zijnde de afwerking van 200 treinen uit het Siemens-pakket vanaf schilderen tot uitlevering, en de lichting van de de optie van 70 bijkomende dubbeldekrijtuigen NMBS en een bijkomend pakket werk om iedereen gedurende tenminste 5 jaar werkzekerheid te bieden."

In het voorstel zijn verschillende elementen omschreven, gaande van vermindering rustpauze's , afschaffen van douchetijd , arbeidstijd van 36h1/2 naar 38h per week veranderen bij de bedienden/kaders, om zo een totaal van 8% op de loonkost te kunnen besparen op termijn. Er komt ook een vermindering van personeel tegen eind 2010, door een vermindering van 50 Full Time equivalenten bij de arbeiders via natuurlijke afvloei en 29 bedienden via een nog uit te werken sociaal plan.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com